Lastensuojelulaki terveydenhuollon näkökulmasta (3 t) | SeAMK

Lastensuojelulaki terveydenhuollon näkökulmasta (3 t)

Terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisille koulutusta siitä, mihin lastensuojelulaki velvoittaa terveydenhuollon henkilöstöä. Täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä ongelmien ennaltaehkäisyssä.

SISÄLTÖ
Mitä tarkoittaa ohjaus sosiaalipalveluihin?
Terveydenhuollon ammattilaisen yhteydenotto sosiaaliviranomaiseen ja siihen liittyvän informoinnin reunaehdot
Miten laki määrittelee ne tilanteet, jolloin lastensuojeluilmoitus on tehtävä?
Mitä ilmoituksesta seuraa?
Milloin otettava yhteys sosiaalipäivystykseen? Mitkä ovat kiireelliset tilanteet?
Miten palvelutarpeen arvioinnin saa vireille?
Moniammatillisen yhteistyön lasta koskevissa asioissa. Yhteydenotto lapsen vanhempiin.
Lapsen rajoittaminen (kiinnipito)
Suuntaviivoja kirjaamiseen

Koulutukseen ilmoittautuvilla on mahdollisuus esittää koulutusaiheeseen liittyviä kysymyksiä ennakkoon ja sisältöä voidaan painottaa kysymysten mukaisesti. Kysymyksiä kerää suunnittelija Tuula Salo 14.1.2020 saakka, s-posti: tuula.salo(at)seamk.fi

KOULUTTAJA
Virve-Maria Toivonen, yliopistonlehtori, OTT, VT
Kommenttipuheenvuoro klo 15.30: osastonylilääkäri Tarja Kopeli ja sosiaalityöntekijä Arja Hakola, Lastentautien toimintayksikkö, EPSHP

LISÄTIETOJA
suunnittelija Tuula Salo, p 040 830 2386 ja s-posti tuula.salo(at)seamk.fi

ILMOITTAUTUMINEN
koulutukseen viimeistään 14.1.2020 taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087.
EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.
Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutukseen on mahdollista osallistua etäyhteyksin.

Koulutuksen esite