Lastensuojelulaki terveydenhuollon näkökulmasta (3 t) | SeAMK

Lastensuojelulaki terveydenhuollon näkökulmasta (3 t)

Terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisille täydennyskoulutusta siitä, mihin lastensuojelulaki velvoittaa terveydenhuollon henkilöstöä

SISÄLTÖ
Mitä tarkoittaa ohjaus sosiaalipalveluihin?
Terveydenhuollon ammattilaisen yhteydenotto sosiaaliviranomaiseen ja siihen liittyvän informoinnin reunaehdot
Miten laki määrittelee ne tilanteet, jolloin ilmoitus on tehtävä?
Mitä ilmoituksesta seuraa?
Milloin otettava yhteys sosiaalipäivystykseen?
Mitkä ovat kiireelliset tilanteet?
Miten palvelutarpeen arvioinnin saa vireille?
Moniammatillisen yhteistyön lasta koskevissa asioissa
Yhteydenotto lapsen vanhempiin
Lapsen rajoittaminen (kiinnipito)
Suuntaviivoja kirjaamiseen

KOULUTTAJA
Virve-Maria Toivonen, yliopistonlehtori, OTT, VT
Kommenttipuheenvuoro klo 15.30 / EPSHP

LISÄTIETOJA suunnittelija Tuula Salo, p 040 830 2386 ja s-posti tuula.salo(at)seamk.fi

Koulutuksen esite