Motivoiva haastattelu työmenetelmänä (9 t) | SeAMK

Motivoiva haastattelu työmenetelmänä (9 t)

Tässä koulutuksessa syvennytään motivoivan haastattelun konkreettiseen toteuttamiseen. Motivoivan haastattelun ytimiä ovat avoimet kysymykset, reflektointi, yhteenvetojen tekeminen ja muutosvastarinnan kanssa työskentely. Koulutuspäivien aikana motivoivan haastattelun tekemistä elävöitetään pienien harjoitusten kautta.

Koulutuksen esite