Motivoiva haastattelu työmenetelmänä (9 t) | SeAMK

Motivoiva haastattelu työmenetelmänä (9 t)

KOHDERYMÄ
Lääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosiaalialan ja muut asiakkaan motivoinnista kiinnostuneet ammattilaiset 

TAUSTAA
Motivoiva haastattelu on lukuisissa tutkimuksissa vaikuttavaksi osoitettu työmenetelmä, jonka avulla voidaan vahvistaa asiakkaan muutoshalukkuutta ja   hoitoon sitoutumista fyysisissä ja psyykkisissä terveysongelmissa sekä elämäntapamuutoksissa. Periaatteena on muutosvalmiuden ja muutoshyötyjen tutkiminen, muutoksen esteiden tarkastelu ja tukeminen päätöksenteossa sekä muutoksen toteuttamisessa.

SISÄLTÖ
Tässä koulutuksessa syvennytään motivoivan haastattelun konkreettiseen toteuttamiseen. Motivoivan haastattelun ytimiä ovat avoimet kysymykset, reflektointi, yhteenvetojen tekeminen ja muutosvastarinnan kanssa työskentely. Koulutuspäivien aikana motivoivan haastattelun tekemistä elävöitetään pienien harjoitusten kautta.

KOULUTTAJA
Jyrki Tuulari, psykologi, psykoterapeutti, VET

LISÄTIETOJA
Suunnittelija Tuula Salo, 040 830 2386 ja tuula.salo(at)seamk.fi ja psykologi Jyrki Tuulari, jyrki.tuulari(at)gmail.com

Koulutuksen esite