Näin teemme tulevaa todeksi! (3,5 t) | SeAMK

Näin teemme tulevaa todeksi! (3,5 t)

KOHDERYHMÄ  Sosiaali -ja terveydenhuollon ammattilaiset ja kaikki asiasta kiinnostuneet

TAVOITE  Koulutus toimii sparrauksena, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi, millä tavalla   muuttuva työympäristö meihin vaikuttaa:

– Millä tavalla mielemme ja kehomme reagoi?

– Mitä tapahtuu keskinäiselle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle?

Keskitymme keinoihin, joilla voimme vahvistaa tarvittavia   muutosmuskeleita ja saamme aikaiseksi onnistunutta uudistumista.
Lopputulemana osallistujien ymmärrys muutoksen logiikasta on selkiytynyt   ja käytännön muutostaidot ovat lisääntyneet.

KOULUTTAJA  Piia Tulisalo, tj, työterveyspsykologi, Certified Business Coach Master (ACC/ICF)   Prover Oy

LISÄTIETOJA   suunnittelija Terhi Hirsimäki p. 040 830 0484 ja terhi.hirsimaki(at)seamk.fi

Koulutuksen esite