Näin teemme tulevaa todeksi! (3,5 t) | SeAMK

Näin teemme tulevaa todeksi! (3,5 t)

Koulutus toimii sparrauksena, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi, millä tavalla muuttuva työympäristö meihin vaikuttaa:

– Millä tavalla mielemme ja kehomme reagoi?

– Mitä tapahtuu keskinäiselle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle?

Keskitymme keinoihin, joilla voimme vahvistaa tarvittavia muutosmuskeleita ja saamme aikaiseksi onnistunutta uudistumista.

Lopputulemana osallistujien ymmärrys muutoksen logiikasta on selkiytynyt ja käytännön muutostaidot ovat lisääntyneet.

Kaksi saman sisältöistä koulutuspäivää 13.2. ja 12.9.2018.

Koulutuksen esite