Päihteet Etelä-Pohjanmaalla ja mitä me teemme (6 t) | SeAMK

Päihteet Etelä-Pohjanmaalla ja mitä me teemme (6 t)

Täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille päihdetilanteesta Etelä-Pohjanmaalla ja moniammatillisen hoidon, menetelmien (opioidikorvaushoito, huumetesti, lääkevieroitus) ja tuen esittelyä.

TEEMAT
Koulutuksessa syvennytään riippuvuuteen, päihdyttävien aineiden sekakäyttöön ja siihen liittyviin mahdollisiin uhkaaviin tilanteisiin, hoitomenetelmiin ja palvelujärjestelmään, asiakkaan kohtaamiseen ja työntekijän hyvinvointiin.

Päihteitä käyttävän potilaan hoidossa on tärkeää kannustava ja empaattinen kohtaaminen. Kyseessä on pitkäaikainen ongelma, johon tarvitaan pitkäaikaista hoitoa ja tukea. Työntekijä voi miettiä etukäteen, miten kohdata ja auttaa huumeiden käyttäjää, jolloin tilanne ei siten enää kuluta voimavaroja. Huumeiden käyttäjää voidaan auttaa ja hänelle tulee olla tarjota hoitomahdollisuuksia.

OHJELMA
Päivän puheenjohtajana toimii kehittämissuunnittelija Reetta-Maija Luhta Aksilasta

9.30 Koulutuksen avaus

9.40 Miten päihdehaitat näkyvät poliisin työssä?
Komisario Vesa Ojanperä, Valvonta- ja hälytystoimintasektori

10.15 Riippuvuus sairautena
Kliininen ylilääkäri Pauli Suominen, Syömishäiriöyksikkö, EPSHP

10.45 Palvelujärjestelmä- millainen sen pitäisi olla ja mitä meillä on?
Alueylilääkäri Tuomo Ketomäki, Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus Seinäjoen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja Seinäjoen päihdeklinikka

11.30 Lounastauko

12.15 Kokemusasiantuntijan kertomus
Linda

12.30 Opioidikorvaushoitoa kohta 10 vuotta Etelä-Pohjanmaalla
Ylilääkäri Mauri Aalto, EPSHP

13.00 Huumetestit – seulonta ja varmistus
Ylikemisti, dosentti Kari Åkerman, EPSHP

13.30 Huumetestin käyttö terveydenhuollossa
Alueylilääkäri Tuomo Ketomäki

13.45 Kahvi

14.15 Kokemuksia lääkevieroituspotilaan hoidosta
Sairaanhoitaja Sari Fältmars, EPSHP

14.45 Päihde- ja mielenterveys edellä hoitokontaktiin Kauhajoella
– miten malli rakentui ja miten se toimii
Ylilääkäri Kirsti Kähärä, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

15.15- 16:00 Kannustava kohtaaminen ja työntekijän jaksaminen
– onko päihdeongelmaisen asiakkaan tai päihdeongelmaisen vanhemman kohtaamisessa jotain erityispiirteitä?
– mikä auttaa työntekijää jaksamaan
Päihdepalveluiden johtaja Irma Vuolteenaho, Seinäjoen Päihdeklinikka

LISÄTIETOJA
suunnittelija Tuula Salo, s-posti tuula.salo(at)seamk.fi ja p. 040 830 2386 ja kehittämissuunnittelija Reetta-Maija Luhta, s-posti Reetta-Maija.Luhta(at)epshp.fi ja p. 050 474 3122

ILMOITTAUTUMINEN
koulutukseen viimeistään 24.9.2019 taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087.
EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.
Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutukseen on mahdollista osallistua etäyhteyksin.

Koulutuksen esite