Päihteet puheeksi – jonakin päivänä kaikki on mahdollista (4 t) | SeAMK

Päihteet puheeksi - jonakin päivänä kaikki on mahdollista (4 t)

Koulutus antaa osaamista ja rohkeutta ottaa puheeksi päihteet (myös lääkkeiden väärinkäytön ja sekakäytön). Saat myös tietoa ja ymmärrystä hoidosta voidaksesi ohjata asiakasta hoidon piiriin. Tavoitteena on edistää vaikuttavaa päihteiden puheeksioton ja hoitoonohjauksen toimintakulttuuria. Asiakkaita yhdessä tukemalla päihteiden ongelmakäyttö voidaan saada laskuun.

Koulutuksen esite