Päivystävän sairaanhoitajan täydennyskoulutus - kuuden moduulin koulutuskokonaisuus

Kokonaisuus on suunniteltu siten, että koulutettavat sitoutuvat osallistumaan jokaiseen moduuliin. Jokaiseen moduuliin kuuluu kaksi kontaktipäivää, itsenäistä verkkotyöskentelyä, sekä 2-3 päivää käytännön harjoittelua. Harjoittelu tapahtuu muualla kuin omalla työpaikalla.

KENELLE?
Täydennyskoulutus on tarkoitettu päivystyksessä, kiirevastaanotolla tai ensihoidossa toimiville sairaanhoitajille. Tavoitteena on vahvistaa työntekijän osaamista päivystystilanteessa toimimiseen ja antaa hänelle valmiudet päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoimintaan erityisesti EPSHP:n alueella.

Koulutuksen tavoitteissa korostuu hoidon tarpeen arviointi, lääketieteellisen tietoperustan vahvistaminen lääkäriltä suunniteltavien tehtävien siirtojen osalta, potilaan neuvonta ja hoidonohjaus.

Sisällön suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus osaamisen hyödyntämiseen ensihoidon toimintaympäristössä.
Koulutukseen sisältyy luento-opetusta ja itsenäistä opiskelua, verkko-opintojen ja kirjallisten tehtävien muodossa, sekä työssä oppimista.

MUUTA TÄRKEÄÄ
Koulutuksen suorittaminen ei oikeuta suoraan toimivaltuutukseen, vaan toiminta-alueen johtaja ja lääketieteellisestä hoidosta vastaava ylilääkäri tekevät toimivaltuutuksesta erillisen päätöksen.
Toimivaltuutuksessa määritellään:
Itsenäisen vastaanottotoiminnan sisältö
Itsenäisesti suoritettavat toimenpiteet
Potilasohjaus, tutkimusten valmistelu ja jatkohoidon ohjaus

MODUULI I
Sukupuolitauti-, hiivaoireisen sekä virtsatieinfektio- ja suolisto-oireisen potilaan hoito
Kontaktipäivät 2.-3.4.2019
Moduuli I ohjelma

MODUULI II
Tukirankaoireisen sekä iho- ja allergiapotilaan arviointi ja hoito
Kontaktipäivät 22.-23.5.2019
Moduuli II ohjelma

MODUULI III
Korva- ja nieluoireisen sekä flunssapotilaan hoito
Kontaktipäivät 9/19

MODUULI IV
Silmäpotilaan hoito ja pienet traumat
Kontaktipäivät 10-11/19

MODUULI V
Mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoito
Kontaktipäivät 12/19-2/20

MODUULI VI
Sydän- ja neurologisen potilaan hoito
Kontaktipäivät keväällä 2020

Moduulikohtaiset ohjelmat päivittyvät sitä mukaa kun ne valmistuvat. Hinta on moduulikohtainen.

ILMOITTAUTUMINEN
Koko koulutuskokonaisuuteen ilmoittaudutaan viimeistään 11.3.2019 osoitteeseen taydennyskoulutus(at)seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087.
EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.

Lisätietoja
Anna Rauha, anna.rauha(at)seamk.fi, puh. 040 8680205 tai Terhi Hirsimäki, terhi.hirsimaki(at)seamk.fi, puh. 040 830 0484

Koulutuksen esite