Palliatiivinen hoito (4 t)

Koulutuksen tavoitteena on kerrata ja vahvistaa osaamista palliatiivisessa hoitotyössä.

Koulutuksen esite