Palliatiivisen ja saattohoidon koulutus (5 x 2,5 t) | SeAMK

Palliatiivisen ja saattohoidon koulutus (5 x 2,5 t)

29.4.2020 Työssäjaksaminen ja vuorovaikutus siirretty myöhempään ajankohtaan!

Palliatiivisen ja saattohoidon koulutus käsittelee hoitolinjauksia EPSHP:ssä, oireenmukaista hoitoa, hoitotyötä, kuolemaa ja surua sekä työssäjaksamista.

KOULUTUS KOOSTUU
viidestä täydennyskoulutustapahtumasta, joissa kerrataan ja vahvistetaan palliatiivisen hoitotyön osaamista sekä yhtenäistetään hoitokäytäntöjä.

KOULUTUS ALKAA
4.12.2019 ja päättyy 29.4.2020. Osallistumista toivotaan kaikkiin koulutustapahtumiin, mutta osallistua voi myös yksittäisiin päiviin.

KOHDERYHMÄ
Lääkärit ja hoitotyöntekijät

KOULUTUSTAPAHTUMAT

1.PALLIATIIVISEN HOIDON HOITOLINJAUKSET EPSHP:SSÄ 4.12.2019 klo 13.30-16.00
Kaisa Anttila, osastonylilääkäri, Palliatiivinen keskus, EPSHP
Elina Koppelomäki, kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, Palliatiivinen keskus, EPSHP
Juho Lehto, ylilääkäri, Palliatiivinen yksikkö, TAYS

2. OIREENMUKAINEN HOITO 15.1.2020 klo 13.30-16.00
Reetta Piili, EL, Palliatiivinen yksikkö, TAYS
Tuomo Ylinen, anestesiologi, EPSHP

3. PALLIATIIVINEN HOITO JA SAATTOHOITO HOITOTYÖN NÄKÖKULMASTA 12.2.2020 klo 13.30-16.00
Johanna Järvi, sairaanhoitaja, Syöpätautien poliklinikka/Palliatiivinen keskus, EPSHP
Maria Leppälä, sairaanhoitaja, Kuusiolinnan kotisairaala

4. KUOLEMA JA SURU 18.3.2020 klo 13.30-16.00
Harri Heinonen, sairaalateologi, työohjaaja, prosessikonsultti, saattohoidon kouluttaja, TYKS

5. TYÖSSÄJAKSAMINEN JA VUOROVAIKUTUS 29.4.2020 klo 13.30-16.00
Riikka Koivisto, sosiaalipsykologi, toimitusjohtaja, Koivikko-koti

LISÄTIETOJA
antaa koulutussuunnittelijat Terhi Hirsimäki p. 040 830 0484, terhi.hirsimaki(at)seamk.fi ja Tuula Salo, p. 040 830 2386, tuula.salo(at)seamk.fi.