Potilasohjaus puhelimessa – osallisuuden vahvistaminen | SeAMK

Potilasohjaus puhelimessa - Hoitoon sitoutumisen, omahoidon ja osallisuuden vahvistaminen potilasohjauksen keinoin (4 t)

KOULUTUS SIIRTYY SYKSYYN

Koulutuksessa käydään läpi potilasohjauksen prosessia sekä tavoitteellista ja motivoivaa ohjausta, sekä asiakkaan haastattelua osana hoitosuunnitelmaa. Täydennyskoulutus antaa hoitohenkilökunnalle keinoja potilaan hoitoon sitoutumiseen, sekä omahoidon ja osallisuuden vahvistamiseen potilasohjauksen keinoin.

SISÄLTÖ
Ohjaus prosessina – Tarpeiden määrittelystä arviointiin ja kirjaamiseen
Tavoitteellinen ja motivoiva ohjaus
Asiakkaan haastattelu osana hoitosuunnitelmaa

KOULUTTAJA
TtM, ylihoitaja Marjo Orava

 

Lisätietoja

Anna Rauha

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

sähköposti

Anna.Rauha(a)seamk.fi

puhelin

+358408680205