Psykofyysiset näkökulmat fysioterapeutin työssä (2 op)

Koulutus fysioterapeuteille, jotka haluavat vahvistaa tietämystään ja osaamistaan psykofyysisen fysioterapian soveltamisessa omassa työssään.

Mitä koulutus sisältää?
Koulutus rakentuu neljästä asiantuntijajohtoisesta lähipäivästä ja niiden sisältöihin liittyvästä itsenäisestä työskentelystä.
Lähipäiviin sisältyy luentoja ja harjoittelua.

20.8.2019 Teoriaa psykofyysisestä fysioterapiasta – mitä se on

Tavoitteet
ymmärtää psykofyysisen näkökulman hyöty ja merkitys kuntoutuksessa
saada kokemusta kehotietoisuusharjoitteista sekä niiden keinoista vaikuttaa psyykkisiin reaktioihin

Sisältö
Psykosomaattinen, psykofyysinen, psykomotorinen, psykodynaaminen vai psykiatrinen fysioterapia: toimintamalleja ja menetelmiä Suomesta ja maailmalta
Tieteellinen tutkimusnäyttö ja Käypä hoito
Toiminnalliset motoriset häiriöt; etiologiaa, suosituksia ja tapausesimerkkejä
Käytännön harjoituksia eri kuntoutuskohderyhmille valikoituna

Kouluttaja
Mikko Patovirta, TtM, fysioterapeutti Bodymind Oy

30.9.2019 Kehotietoisuus, hermostollinen itsesäätely ja oma työhyvinvointi

Tavoitteet
tutustua oman kokemuksellisen oppimisen kautta erityyppisiin keho- ja hengitystietoisuus- sekä hermostoa tasapainottaviin harjoituksiin
oppia ohjaamaan harjoitteita toiselle sekä oppia tunnistamaan ja säätelemään omaa hermostollista tilaansa työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi

Sisältö
Tutustumme omaan keho- ja hengitystietoisuuteen erilaisten yksilö- ja vuorovaikutuksellisten pariharjoitusten kautta.
Tutustumme hermostollisen itsesäätelyn, somaattisen empatian ja myötätuntouupumuksen käsitteisiin ja teemme erilaisia itsesäätelyharjoitteita, joita voi opettaa myös potilaille.

Kouluttaja
Karita Palomäki, Psykofyysinen fysioterapeutti, kouluttaja, kirjailija

25.10.2019 BAT ja Sovellettu rentoutus fysioterapeutin työssä

Tavoitteet
oppia, mitä BBAT ja Sovellettu rentoutus ovat ja miten niitä käytetään fysioterapeutin työssä
oppia teoriaa sekä tehdä käytännön harjoituksia

Sisältö
Basic Body Awareness terapia: mitä BBAT on, lyhyt johdanto teoriaan, BBAT:n käyttö fysioterapiassa
BBAT käytännön harjoituksia
Sovellettu rentoutus, alustus aiheeseen ja rentouden harjoitus
Omakohtaisia kokemuksia reflektoidaan ryhmätehtävinä koulutuspäivän aikana ja lisäksi oppimistehtävässä lähipäivän jälkeen.

Mitä jäi käteen? Ohjeistus kokemuksellisen oppimispäiväkirjan tekemiseen aiheesta päivän jälkeen.

Kouluttaja
Kirsti Niskala, Työfysioterapeutti, BBAT opettaja, NLP Trainer

6.11.2019 Hengitys ja kipu

Tavoitteet
saada perustietoa hengityksen psykofysiologiasta sekä hengityksen ja vuorovaikutuskokemuksien yhteydestä akuuttiin ja krooniseen kipuun
saada ideoita, miten hengitykseen vaikuttamalla voi oppia sietämään, lievittämään tai tutkimaan kipukokemuksia

Akuutissa kivuliaassa kokemuksessa hengitykseen vaikuttaminen voi jopa olla riittävä kivunhallintakeino. Kroonisen kivun yhteydessä hengitystyöskentely voi tukea muuta kivunhoitoa, muun muassa vaikuttamalla pitkäaikaisen stressikokemuksen lievittymiseen.

Sisältö
Luento ”Hengitys ja kipu”
Kokemuksellista työskentelyä sekä oman kipukokemuksen työstämiseksi että itsen/toisen auttamiseksi kipukokemuksien kanssa selviytymiseen, psykofyysisen hengitysterapian ja mielentämisen keinoin.

Kouluttaja
Minna Martin, Hengityskouluohjaaja ja –kouluttaja, psykologi, psykoterapeutti VET


Lisätietoja

Suunnittelija Terhi Hirsimäki, terhi.hirsimaki(at)seamk.fi, p. 040 830 0484


Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 30.6.2019 osoitteeseen taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087.
EPSHP:n henkilöstö ilmoittautuu HR-työpöydän kautta.

Koulutuksen esite