Psykofyysisiä näkökulmia kivunhoitoon (7 t)

KOHDERYHMÄ
Fysioterapeutit

TAVOITE
Kipukokemus on paljon enemmän kuin vain kehossa oleva mahdollinen toiminnallinen häiriö, vaurio tai vamma. Asiakkaan kokemat tunteet, aiemmat kipukokemukset sekä asiakkaan kyky stressin itsesäätelyyn heijastuvat siihen, miten hän kokee kipua tällä hetkellä.
Tässä koulutuksessa saat fysioterapeuttina työkaluja siihen, miten   kohdata kipuasiakas psykofyysisestä viitekehyksestä. Saat konkreettisia työkaluja, miten voit ohjata asiakasta kohtaamaan kehonsa ja kipunsa ja siten lisäämään omaa kehotietoisuuttaan. Päivässä käytetään hyödyksi mm. Kehon viisaat viestit -kirjan harjoituksia.

SISÄLTÖ
Psykofyysisen terapian lähtökohtia; kehon, mielen ja   kokemuksen yhteys & Hengitys- ja kehotietoisuuden edistäminen psykofyysisessä kivunhoidossa, harjoituksia
Miten fysioterapeutti voisi kohdata kipupotilaan stressinäkökulmasta
Kroonisen kivun ohjaus / hoito psykofyysisen viitekehyksen avulla

KOULUTTAJA
Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, kouluttaja, kirjailija

LISÄTIETOJA
suunnittelija Terhi Hirsimäki p. 040 830 0484 ja terhi.hirsimaki(at)seamk.fi

Koulutuksen esite