Psykofyysisiä näkökulmia kivunhoitoon (7 t) | SeAMK

Psykofyysisiä näkökulmia kivunhoitoon (7 t)

Koulutuksen tavoite

Kipukokemus on paljon enemmän kuin vain kehossa oleva mahdollinen toiminnallinen häiriö, vaurio tai vamma. Asiakkaan kokemat tunteet,   aiemmat kipukokemukset sekä asiakkaan kyky stressin itsesäätelyyn   heijastuvat siihen, miten hän kokee kipua tällä hetkellä.

Tässä koulutuksessa saat fysioterapeuttina työkaluja siihen, miten   kohdata kipuasiakas psykofyysisestä viitekehyksestä. Saat konkreettisia   työkaluja, miten voit ohjata asiakasta kohtaamaan kehonsa ja kipunsa ja   siten lisäämään omaa kehotietoisuuttaan. Päivässä käytetään hyödyksi   mm. Kehon viisaat viestit -kirjan harjoituksia.

Koulutuksen esite