RAI – kouluttajakoulutus (5 op) | SeAMK.fi

RAI – kouluttajakoulutus (5 op)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980 velvoittaa kuntia ja yksityisiä palvelujen tuottajia käyttämään iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. RAI -arviointi on aloitettava viimeistään 1.4.2023.​

THL tukee iäkkäiden sote-palveluiden järjestäjä- ja tuottajaorganisaatioita RAI-välineistön käyttöönotossa.​

RAI-kouluttajakoulutuksen avulla varmistetaan, että eri organisaatioissa (julkinen ja yksityinen sektori) on riittävästi osaajia, jotka tekevät RAI-arviointeja ja käyttävät RAI-tietoa yhdenmukaisesti ja laadukkaasti. RAI-välineistö on käytössä erityisesti iäkkäiden palveluissa. Lähes kolmasosa pitkäaikaispalvelujen RAI-arvioinneista tehdään yksityisellä sektorilla, yli puolet arvioinneista tehdään ympärivuorokautisessa hoidossa.​

Milloin ​ja missä

13.3.2023 klo 9.00-16.00, 17.4. klo 9.00-16.00 , 15.5. klo 9.00-16.00 , Teamsissa. Linkki koulutukseen lähetetään sähköpostiin päivää aiemmin.​

Kenelle ​

Sosionomit, geronomit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit​

Tavoitteet​

Suomessa on riittävästi kouluttajakoulutuksen käyneitä, jotka aktiivisesti kouluttavat RAI-arviointia erilaisissa organisaatioissa eri alueilla​
Jokaisessa organisaatiossa on yksi tai useampi kouluttaja, jotka kouluttavat henkilöstöä tekemään RAI-arviointeja asiakkaille​
RAI-arviointi toteutetaan kaikkialla yhdenmukaisesti ja luotettavasti RAIn periaatteiden mukaisesti​
RAI-arviointitietoa osataan käyttää asiakastyössä asianmukaisesti ja yksilöllisesti hoidon, palvelun ja kuntoutumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Toteutus verkossa, sisältää ennakkotehtävän ja kolme etäkoulutuspäivää
RAI-kouluttajakoulutus on THL:n suosituksen mukainen​

​HUOM!

Ennen ensimmäistä koulutuspäivää tulee sinun suorittaa THL:n RAI-verkkokoulusta osiot RAI-arviointi ja RAI-välineistö. Suorituksista saat todistukset.​
Lähetä todistukset sähköpostilla osoitteeseen: virpi.rantanen@seamk.fi ennen ensimmäistä etäkoulutuspäivää.

​Kirjautuminen THL:n RAI-verkkokouluun ​

Rekisteröityminen
Päästäksesi kurssialueille luo ensin itsellesi käyttäjätunnus ja salasana. Ohje rekisteröitymiseen löytyy täältä: https://verkkokoulut.thl.fi/login/index.php

Kurssille liittyminen (VIHREÄ PAINIKE)​
Etsi RAI-verkkokoulu -kurssi etusivulla olevasta painikkeesta tai kirjoittamalla kurssin nimi hakukenttään (Etsi kursseja sivun oikeassa ylälaidassa). Klikkaa kurssi auki. Sinulle avautuu ”Kurssialueelle liittyminen” -sivu. Sivun alaosasta löytyvästä vihreästä painikkeesta voit lisätä itsesi kurssialueelle ja aloittaa opiskelun.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää harjoitusarviointien ja harjoituskoulutuksen pitämistä omassa organisaatiossa. Etäpäiviin osallistuminen on pakollista.

Koulutuksen ohjelma

13.3.2023​

9.00 Tervetuloa ja esittäytyminen​
9.30 OSA 1. Koulutuksen tausta, tavoitteet ja sisältö​
Tauko​
10.00 OSA 2. Mikä on RAI?​
11.00 Lounas (omakustanteinen)​
11.45 OSA 3. Miten RAI-arviointi tehdään?​
13.30 Tauko​
13.45 OSA 4. RAI-osaajaksi kehittyminen​
14.00 OSA 5. Oppiminen, ohjaaminen ja kouluttaminen​
Tauko
15.00 OSA 6. Omat RAI-harjoitusarvioinnit sekä​ mitä tapahtuu seuraavaksi?​
15.30-16.00 Aikaa keskustelulle​

17.4.2023​

9.00 Tervetuloa, päivän aikataulu, sisältö ja missä mennään?​
9.10 OSA 1. RAI-harjoitusarviointien yhteenvedot​
11.00 Lounas (omakustanteinen)​
11.45 Keskustelua harjoitusarviointien yhteenvedoista​
12.30 OSA 2. RAI-mittarit ja CAP-herätteet​
13.30 Tauko
13.40 OSA 3. RAI-arviointitiedon hyödyntäminen​
14.30 Tauko​
14.40 OSA 4. Hyviä käytäntöjä
14.50 OSA 5. Oman harjoituskoulutuksen järjestäminen, ​koulutusmalli​
15.30-16.00 Aika keskustelulle

15.5.2023​

​9.00 Tervetuloa, päivän aikataulu, sisältö ja missä mennään?​
9.15 OSA 1. RAI-harjoituskoulutusten yhteenvedot​
11.00 Lounas (omakustanteinen)​
11.45 RAI-harjoituskoulutusten yhteenvedot jatkuu
12.15 Keskustelua harjoituskoulutuksista ja RAI-osaamisen kouluttamisesta​
12.45 OSA 2. RAI-mittarit​
13.15 Tauko​
13.30 OSA 3. CAP-herätteet​
14.10 OSA 4. RAI-arvioinnin ja RAI-tiedon laadun varmistus​
14.20 Tauko​
14.30 OSA 5. RAI-vertailutieto ja toiminnan kehittäminen
15.00-16.00 Mitä tapahtuu seuraavaksi, aikaa keskusteluille​

Kouluttajat​

Maria Valli, sosiaalialan lehtori, SeAMK ​
Virpi Rantanen, lehtori, sairaanhoitaja, SeAMK​

Hinta

490 € + alv 24 %​

Ilmoittautuminen

Viimeistään 1.3.2023 sähköisellä lomakkeella:​ https://www.lyyti.in/RAI_kouluttajakoulutus_K23

 

Peruutusehdot​

Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.​

 

 

Lisätietoja

Nainen seisoo .

Terhi Hirsimäki

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

sähköposti

Terhi.Hirsimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300484