Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus – lapset, nuoret ja aikuiset (30 op) | SeAMK

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus - lapset, nuoret ja aikuiset (30 op)

KOHDERYHMÄ 
Erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevät ammattihenkilöt

AIKA        
1. jakso: 21.-22.11.2018 (klo 9.00 – 16.00)
2. jakso: 17.-18.1.2019 (klo 9.00 – 16.00)
3. jakso: 6.-7.3.2019 (klo 9.00 – 16.00)
4. jakso 4.-4.2019 (klo 9.00 – 16.00)
5. jakso 6.-7.5.2019 (klo 9.00 – 16.00)
6. jakso: 21.-22.8.2019 (klo 9.00 – 16.00)

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja heidän perheidensä kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa. Koulutus antaa pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja –nimikettä Neuropsykiatrisen yhdistyksen asettamien kriteerien mukaisesti.

Opiskelija
– omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. masennus, päihteiden käyttö)
– tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä
– osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen
– osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa.
– saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä

KOULUTTAJAT
Pääkouluttaja ja koulutuksesta vastaa Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttaja. Erityisasiantuntijana toimii lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja NLP-Practioner Anita Puustjärvi, jolla on lasten psykoterapian erityispätevyys (kognitiivinen terapia). Anita Puustjärvi pitää kokopäivän koulutuksen, jonka sisältönä on neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta. Anita Puustjärvi on toiminut ADHD -käypähoito suosituksen laatimisen asiantuntijajäsenenä. Aineenopettaja Marika Sievolan aiheena on  hyvä kohtaaminen erityislasten perheiden kanssa. Lisäksi kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot: ADHD, autisminkirjo sekä Tourette.

KOULUTUKSEEN HAKU 18.10.2018 saakka linkistä https://www.lyyti.in/nepsy_18_19
Ryhmään otetaan 20 opiskelijaa. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille viikon 43 aikana.

Koulutus toteutuu ja hakuaikaa on jatkettu 20.11.2018 saakka!

LISÄTIETOJA
Suunnittelija Tuula Salo, tuula.salo(at)seamk.fi, p. 040 830 2386 sekä kouluttaja Leena Mannström-Mäkelä, leena(at)valkes.fi, p. 040 410 2776

Koulutuksen esite