Selkäkipujen erottelua ja jaottelua | SeAMK

Selkäkipujen erottelua – discuspatologiat vs. mekaaniset alaselän ongelmat (1 op)

Täydennyskoulutusta fysioterapeuteille selkäkipuisen asiakkaan tutkimiseen ja terapeuttiseen harjoitteluun.

TAVOITE
Koulutus syventää fysioterapeutin osaamista alaselkäkipuisen asiakkaan tutkimisessa ja terapeuttisessa harjoittelussa.

Tavoitteena on
– erotella selkäkivun aiheuttajia ja jaotella spesifistä ja epäspesifistä selkäkipua
– vahvistaa taitoja prolapsipotilaan tutkimisessa
– harjoitella provokaatiotestien tekemistä ja tehdä testien perusteella johtopäätökset tilanteesta
– perehtyä relevantteihin mittareihin ja lomakkeisiin, joita voidaan hyödyntää selkäpotilaan tutkimisessa
– syventyä tekijöihin, jotka aiheuttavat selän hypermobiliteettia ja fasettiongelmia ja harjoitella näiden tutkimista ja tehdä tulosten pohjalta kliinistä päättelyä
– syventyä SI-nivelen ongelmien tutkimiseen ja tarkastella, millaisin harjoittein vaivaa voidaan hoitaa

Keskeisenä sisältönä koulutuksessa on discuspatologiat vs. mekaaniset alaselän ongelmat.

SISÄLTÖ
– O’Sullivanin luokitus
– discuksen rakenne ja toiminta, discusdegeneraatio
– hyvä anamneesi (kaiken perusta)
– selkäkivun luonne ja kivun esiintyminen
– selkäkipuisen perusasennon ja liikkeiden analysointi, toiminnallinen tutkiminen
– mittarit ja lomakkeet selkäkivun arvioinnissa
– provokaatiotestit, erityistestit
– terapeuttinen harjoittelu

KOULUTUKSEN RAKENNE
Yhden opintopisteen laajuinen opiskelu sisältää ennakkotehtävän, lähipäivän harjoitteluineen ja reflektoinnin. Käytämme moodle-oppimisympäristöä.

KOULUTTAJA
Henna Hakomäki, ft (AMK), pofy, OMT

LISÄTIETOJA
suunnittelija Tuula Salo, p. 040 830 2386 ja s-posti tuula.salo(at)seamk.fi ja koulutuspäällikkö Tarja Svahn, p. 040 830 2296 ja s-posti tarja.svahn(at)seamk.fi

ILMOITTAUTUMINEN
koulutukseen viimeistään 21.8.2019 taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087.
EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.
Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksen esite