Sepelvaltimotautipotilaan hoito ja ohjaus (4 t) | SeAMK

Sepelvaltimotautipotilaan hoito ja ohjaus (4 t)

Koulutuksen tavoitteena on syventää tietoa sepelvaltimotaudista sairautena ja sen hoidosta,  sekä antaa lisää tietoa potilasohjaukseen.

Koulutuksessa tuodaan esiin myös   asiakasnäkökulma.

Koulutuksen esite