Talousosaaminen ja mittareiden hyödyt (0,5 op)

Talousosaamisen hyödyt sosiaali- ja terveysalan työntekijöille

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on kasvattaa työnantajaymmärrystä perehtymällä organisaatioon taloudellisesta näkökulmasta. Koulutus antaa avaimet taloudellisen informaation merkityksen ymmärtämiselle.

SISÄLTÖ

Taloudellisen ja ei-taloudellisen ohjauksen perusteet.
Koulutuksessa perehdytään siihen miksi taloudellisia ja ei-taloudellisia suoritusmittaristoja käytetään sote-yrityksissä.
Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan sitä, millä muilla keinoin taloustieota hyödynnetään organisaation ohjauksessa.

Koulutuskokonaisuuteen liittyy kontaktipäivän lisäksi pienimuotoinen kehittämistehtävä omalle työpaikalle.

KOULUTTAJA Yliopettaja Henri Teittinen, SeAMK

LISÄTIETOJA antaa koulutussuunnittelija Anna Rauha , p. 040 868 0205, anna.rauha(at)seamk.fi

Koulutuksen esite