Tavoitteet asiakaslähtöisesti GAS-menetelmällä (3 op) | SeAMK

Tavoitteet asiakaslähtöisesti GAS-menetelmällä (3 op)

KOHDERYHMÄ
Terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset

TAVOITE 
GAS-menetelmä on kuntoutuksen tavoitteen asettamisen ja arvioinnin menetelmä. Koulutuksen käytyään kurssilainen ymmärtää, mikä GAS-menetelmä on ja osaa laatia kuntoutuksen tai hoidon tavoitteita, tarkistaa niitä ja arvioida niiden toteutumista asiakaslähtöisesti GAS-menetelmää hyväksikäyttäen.

SISÄLTÖ
Opiskelu sisältää ennakkotehtävän ja käytännön työhön sovellettavia välitehtäviä. Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää. Lisäksi yhden koulutuspäivän sisällöt suoritetaan itsenäisenä opiskeluna verkossa. Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

KOULUTTAJA
Tarja Svahn, TtM, fysioterapian koulutuspäällikkö, SeAMK

LISÄTIETOJA
Suunnittelija Tuula Salo, tuula.salo(at)seamk.fi, p. 040 830 2386

Koulutuksen esite