Terveet lapset – Monitoimijuus lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä (5 op) | SeAMK

Terveet lapset - Monitoimijuus lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä (5 op)

KOULUTUKSEN PÄÄTAVOITTEENA on tukea osallistujien ammatillista kehittymistä monialaisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisemiseksi.  Lisäksi koulutus nostaa esille hyvinvointisuunnittelun ja -johtamisen sekä moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ennaltaehkäisytyössä.

KOULUTUSKOKONAISUUS sisältää 6 moduulia, joihin jokaiseen liittyy kontaktipäivän luentojen lisäksi verkko-opetusta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös kokonaan etäopiskeluna.

Koulutuksen esite