Toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukeva voimavaralähtöinen kinestetiikan toimintamalli hoitotyössä | SeAMK

Toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukeva voimavaralähtöinen kinestetiikan toimintamalli hoitotyössä (28 t)

Kinestetiikan periaatteiden hyödyntäminen hoitotyössä mahdollistaa kaikkien osapuolten (hoitohenkilökunta/potilas) rasituksen ja kuormituksen vähenemisen ja vaikuttaa näin positiivisesti hoitosuhteeseen sekä terveyden ylläpitoon.

Koulutuksen esite