Traumapotilaan kohtaaminen (8 t) | SeAMK

Traumapotilaan kohtaaminen (8 t)

KOULUTUS SIIRTYY SYKSYYN

Täydennyskoulutus vahvistaa osallistujan valmiuksia kohdata trauman kokenut henkilö ammatillisesti, turvallisesti ja arvostavasti.

Koulutuksessa tutustutaan keinoihin säädellä vireystiloja sekä vakauttaa oma ja toisen olotila. Sisältää käytännön harjoitteita.

KENELLE
Traumapotilaita kohtaavat ammattihenkilöt kuten Seriyksikön henkilöstö, Y-tiimi ja yhteispäivystyksen henkilöstö, HEA, ensihoito, kiirevastaanotto ja muut perustiedot traumasta ja itsensä hoitamisesta omaavat ammattilaiset.

MILLOIN JA MISSÄ
5.5. ja 19.5.2020 klo 12-16, Seinäjoen keskussairaala, Koskenalantie 18, Y-talo, Tupa

SISÄLTÖ
Vakauttamisen menetelmiä ja harjoitteita
Koulutukseen osallistujien toivotaan omaavan perustiedot traumasta ja itsensä hoitamisesta.
Voimaa Arkeen tarjoaa tähän maksuttomia avoimia koulutuksia 10.3., 7.4. ja 21.4.2020.
Tutustu myös SERI-potilaan hoitoketjuun: https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/shp01307

KOULUTTAJAT
Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia) Elina Rantanen ja psyk.sh, kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia) Kirsi Kiviluoma

 

Lisätietoja

Tuula Salo

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

sähköposti

Tuula.Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408302386