Työhyvinvoinnin johtaminen 2 op - etäkoulutus | SeAMK

Työhyvinvoinnin johtaminen 2 op - etäkoulutus

Kenelle

Esihenkilöille, hr-tehtävissä toimiville ja näihin tehtäviin suuntaaville.

Tavoite

Koulutus antaa valmiuksia työntekijöiden ja koko työyhteisön työhyvinvoinnin tukemiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä työhyvinvoinnin laaja-alaisuudesta ja sen liittymisestä organisaation / yrityksen kaikkeen toimintaan.
Koulutuksessa perehdytään työelämän vuorovaikutukseen ja dialogisuuteen ja niiden kautta dialogiseen johtamiseen ja dialogiseen kehittämiseen, mitkä ovat tärkeitä avaimia työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden samanaikaiselle kehittämiselle työelämässä.

Milloin ja miten

Ma 29.8. klo 12-16 ja to 10.11.2022 klo 12-16

Koulutus toteutetaan etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki edellispäivänä. Koulutukseen sisältyy lisäksi ennakkotehtävä ja itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen sekä pienimuotoinen kehittämistehtävä /-kokeilu omassa työpaikassa.

Koulutuspäivien sisältö

Työhyvinvointi
Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden samanaikainen kehittäminen
Työhyvinvointi kilpailutekijänä ja rekrytoinnin tukena
Työmotivaatio
Strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen
Osaamisen johtaminen, oppiva organisaatio
Työyhteisön kehittäminen
Vuorovaikutus, yhteisöllisyys, dialogisuus
Dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Itse- ja yhteisöohjautuvuus

Kouluttaja

KT, työhyvinvoinnin yliopettaja Kaija Loppela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Hinta

350 euroa + alv 24% (alv 84 euroa, yhteensä 434 euroa)

Ilmoittautuminen

15.8.2022 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/Tyohyvinvoinnin_johtaminen_2022

Kouluttajan esittely

Kaija Loppela on kasvatustieteen tohtori, fysioterapeutti, työhyvinvoinnin yliopettaja ja kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnon vastuuyliopettaja. Hän on toiminut opetustyön lisäksi  tutkimus- ja kehittämispäällikkönä sekä kymmenissä erilaisissa työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin sekä johtamisen kehittämiseen liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Osaamista on myös työterveyshuollosta, työfysioterapiasta, työkykyä tukevasta kuntoutuksesta, työsuojelusta sekä työ- ja organisaatiopsykologiasta.

Ajankohtaisia TKI-teemoja ovat: Työhyvinvointi ja sen johtaminen, työmotivaatio, työyhteisöjen vuorovaikutus ja yhteistoiminnallinen kehittäminen,  dialogisuus, dialoginen johtaminen ja kehittäminen, oppiva organisaatio mukaan lukien kokous- ja palaverikäytäntöjen kehittäminen. Vuonna 2004 valmistunut väitöskirja liittyy em. aiheisiin.

Julkaisuja mm.
Ihminen ja työ – keskustellen työkuntoon. Työyhteisön kehittäminen työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehyksessä. Loppela, Kaija (2004) https://urn.fi/urn:isbn:951-44-5949-0

Dialoginen johtaminen: Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen
Syvänen, Sirpa; Tikkamäki, Kati; Loppela, Kaija; Tappura, Sari; Kasvio, Antti; Toikko, Timo (2015)
978-951-44-9985-2.pdf (3.135Mt)

Remote and Technology-Based Dialogic Development during the COVID-19 Pandemic: Positive and Negative Experiences, Challenges, and Learnings, Sirpa Syvänen, Kaija Loppela, Challenges, Volume 13, Issue 1 (June 2022)
https://doi.org/10.3390/challe13010002

Peruutusehdot

Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja

Nainen seisoo.

Terhi Pajumäki

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

sähköposti

Terhi.Pajumaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408302015