Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus | SeAMK

Työterveyshuollon koulutus

Työterveyshuollon koulutus

Terveydenhoitajat 15op
Fysioterapeutit 15op
Sosionomit 2op

Aika ja paikka

29.9.2022-14.4.2023, SeAMK, Kampustalo, Kalevankatu 35, luokka D1079 (etäyhteys tilanteen mukaan).

Kohderyhmä

Terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja sosionomin tutkinnon suorittaneet henkilöt.
Sosionomit suorittavat 2 op integroituna terveydenhoitajien ja fysioterapeuttien 15 opintopisteen kokonaisuuteen.
Työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi.

Koulutukseen valituilla sosionomeilla tulee olla kolmen vuoden työkokemus sosiaalialan tehtävissä. Aikuissosiaalityössä toimiminen katsotaan eduksi. Sosionomiopintojen aikana tehty palkallinen sosiaalialan työ voidaan laskea työkokemukseksi. Tämä tulee ilmetä CV:ssä.

Sisältö

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan ja fysioterapeutin tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (sosionomin tutkinto).

Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset osaamiskokonaisuudet:
– Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen (2 op)
– Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen (5 op)
– Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen (5 op)
– Työterveystoiminnan arviointi- ja kehittämisosaaminen (3 op)

Toteutus

Opinnot toteutetaan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä.
Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Huom! 2 op koulutus sosionomeille toteutetaan vain, mikäli myös 15 op:n kokonaisuus toteutuu.

Lähiopetuspäivät 15 op

29.9.-30.9.2022, 3.-4.11.2022, 1.-2.12.2022
19.-20.1.2023, 16.-17.2.2023, 16.-17.3.2023, 13.-14.4.2023

Lähiopetuspäivät 2 op

Sosionomit: 29.9.2022, 30.9.2022 (4 t), 4.11.2022 (4 t), 19.1.2023 (4 t), 17.2.2023, 14.4.2023

Kouluttajat

Lehtorit Anita Keski-Hirvi, Pia Haapala, Asta Niinimäki, SeAMK

Hinta

15 op 3500 euroa (alv 0 %), 2 op 750 euroa (alv 0 %), Lisäopintopisteet 250 euroa/opintopiste (alv 0 % )

Hakeminen

Vielä mahtuu mukaan! Ota yhteyttä: taydennyskoulutus@seamk.fi

Koulutus toteutuu tämänhetkisellä hakijamäärällä, ellei peruutuksia tule.

Peruutusehdot

Hakeminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen hakupäivämäärän (31.8.22) jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi viimeisen hakupäivämäärän jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit, paikan voi luovuttaa ainoastaan valintakriteerit täyttävälle henkilölle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja

SeAMK placeholder kuva

Anita Keski-Hirvi

Lehtori

erikoisala: HTM, työterveyshoitaja

sähköposti

Anita.Keski-Hirvi(a)seamk.fi

puhelin

+358408302241