Työterveyshuollon koulutus agrologeille vähintään 2 op | SeAMK

Työterveyshuollon koulutus agrologeille vähintään 2 op

Osaajaksi tulevaisuuden työterveyshuoltoon!

Työterveyshuollon koulutus agrologeille sisältää mm. perehtymisen työterveyshuollon toimintaympäristöosaamiseen, terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden tunnistamisen ja arvioinnin sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaamiseen. Lähiopetuksen lisäksi on verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Lue lisää