Työterveyshuollon koulutus sosionomeille vähintään 2 op | SeAMK

Työterveyshuollon koulutus sosionomeille vähintään 2 op

Osaajaksi tulevaisuuden työterveyshuoltoon!

Työkyky on yhteydessä ihmisen sosiaaliseen toimintaympäristöön ja tästä syystä yksilön kokonaisvaltainen työkyvyn tarkastelu edellyttää monialaista asiantuntemusta. Työkyvyn tukemisessa tulee huomioida myös yksilön arjen yhteys työkykyyn.  Sosionomeille (AMK) suunnatussa työterveyshuollon asiantuntijuuteen pätevöittävässä koulutusosiossa työkykytematiikkaa tarkastellaan sosiaalisen toimintaympäristön viitekehyksestä: miten yksilön työkyvyssä tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä hänen henkilökohtaiseen elämään ja päinvastoin ja millä tavoin nämä elementit tulee huomioida esim.työkyvyn säilyttämisessä ja kuntoutuksen suunnittelussa.

Lue lisää