Työterveyshuollon koulutus sosionomeille vähintään 2 op

Osaajaksi tulevaisuuden työterveyshuoltoon!

Työkyky on yhteydessä ihmisen sosiaaliseen toimintaympäristöön ja tästä syystä yksilön kokonaisvaltainen työkyvyn tarkastelu edellyttää monialaista asiantuntemusta. Näin ollen yksilön työkyvyn tukeminen tulee kohdentua hänen työelämään sekä hänen henkilökohtaiseen elämismaailmaan.  Sosionomeille (AMK) suunnatussa työterveyshuollon asiantuntijuuteen pätevöittävässä koulutusosiossa työkykytematiikkaa tarkastellaan sosiaalisen toimintaympäristön viitekehyksestä: miten yksilön työkyvyssä tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä hänen henkilökohtaiseen elämään ja päinvastoin ja millä tavoin nämä elementit tulee huomioida esim.kuntoutuksen suunnittelussa.

Työterveyshuollon täydennyskoulutus sosionomeille sisältää mm. perehtymisen työterveyshuollon toimintaympäristöosaamiseen, terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden tunnistamisen ja arvioinnin sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaamiseen. Lähiopetuksen lisäksi on verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Lue lisää