Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille (15 op) - hakuaikaa jatkettu 18.8.17 saakka!

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitaja) tai työterveyshuollon asiantuntijana (fysioterapeutti).

Lue lisää