Työterveyshuollon täydennyskoulutus | SeAMK

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille (15 op)

Osaajaksi tulevaisuuden työterveyshuoltoon!

Työterveyshuollon täydennyskoulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille sisältää mm. perehtymisen työterveyshuollon toimintaympäristöosaamiseen, terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden tunnistamisen ja arvioinnin sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaamiseen. Lähiopetuksen lisäksi on verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Lue lisää