Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen (30 op) -koulutuskokonaisuus | SeAMK

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen (30 op) -koulutuskokonaisuus

TULEVAISUUDEN OSAAJAKSI!

Yhteiskunnallinen globaali muutos ja työelämän laatu edellyttävät työyhteisöiltä uudistuvaa johtamista sekä tuloksellista ja vaikuttavaa toimintaa. Työyhteisön jäsenten osaaminen ja luovuus on saatava käyttöön. Uudistuva, työntekijää arvostava johtaminen, henkilöstön hyvä työmotivaatio ja työhyvinvointi ovat tuloksellisen toiminnan edellytyksiä.

Koulutuksessa opitaan dialogisuuden periaatteita ja menetelmiä johtamisessa ja kehittämistyössä ja niitä sovelletaan käytäntöön. Yhteistoiminnallisuus ja johtamisen dialogisuus toimivat avaimina innovatiivisuuteen ja uudistumiseen, joilla on vaikutusta myös palvelun laatuun.

Koulutus soveltuu kaikille toimialoille, esimies-, johtotehtävissä tai kehittämistehtävissä toimiville sekä niihin aikoville. Eduksi on, mikäli työpaikasta osallistuu useampi työntekijä. Koulutus voidaan räätälöidä myös organisaation sisäiseksi koulutukseksi. Koulutuksen toteutuksessa on mukana Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Koulutuksen suunnittelua on tukenut Työsuojelurahasto.

Ilmoittaudu nyt! Tiedustele mahdollisia paikkoja: taydennyskoulutus(a)seamk.fi

Lue lisää