Uhkaavien väkivaltatilanteiden välttäminen ja kohtaaminen (3 t + 2 t)

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työtilanteissa mahdollisiin uhkatilanteisiin altistuvat henkilöt ja muut väkivaltaan varautumisesta kiinnostuneet.

Koulutuksen esite