Vuorovaikutus ja työyhteisötaidot | SeAMK

Vuorovaikutus ja työyhteisötaidot (3 x 1,5 t) - etäkoulutus

Kenelle

Esihenkilöt ja työntekijät

Milloin ja missä

26.4. klo 14:00-15:30, 11.5. klo 14:00-15:30 ja 18.5.2022 klo 14:00-15:30. Koulutus järjestetään etäyhteydellä Teamsilla.

Sisältö

1. Toimivan vuorovaikutuksen avaimet (26.4.2022)
– oma kommunikointityylini
– palautteen antamisen ja vastaanottamisen mestariksi
– tulkinnat ja tunteet vuorovaikutuksessa

2. Työyhteisön haastavissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen sekä vastuullinen työkäyttäytyminen (11.5.2022)
– mikä on vastuuton ja vastuullinen työkäyttäytyminen ja työpaikkakiusaaminen
– työyhteisötaidot
– työkaluja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen

3. Minä ja meidän tiimi (18.5.2022)
– toimivan työyhteisön salaisuus > luottamus ja turvallisuus
– työntekijäkokemus
– työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä työyhteisön pelisäännöt

Kouluttaja

Kirsi Rytkönen, FT, kehittämispäällikkö, kouluttaja, JR-palvelu

Hinta

89 € + 21,36 € (alv 24 %), yhteensä 110,36 €. Sisältää luentomateriaalin sähköisenä. Alle 150 euron laskusta veloitamme 5 euron pienlaskutuslisän.

Ilmoittautuminen

Viimeistään 14.4.2022 https://www.lyyti.in/Vuorovaikutus_ja_tyoyhteisotaidot

Ilmoita sähköpostiosoite, minne lähetämme Teams-linkin päivää ennen koulutusta.

Lisätietoja

Nainen seisoo .

Terhi Hirsimäki

Suunnittelija, täydennyskoulutuspalvelut

sähköposti

Terhi.Hirsimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408300484