Hyvinvointiteknologia | SeAMK.fi

Hyvinvointiteknologia

Tutkimusryhmämme tavoite on nostaa etenkin paikallisten eteläpohjalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon sidosryhmien osaamistasoa ja mahdollisuuksia hyödyntää hyvinvointiteknologiaa. Tutkimusryhmän tavoitteena on olla tunnistettu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopartneri hyvinvointiteknologian saralla kansallisesti ja kansainvälisesti. Näin kehitämme alan osaamista opiskelijoiden, ammattilaisten, asiakkaiden ja organisaatioiden hyväksi.

Tutkimusryhmän teemat

  • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
  • Digitaaliset ja etäpalvelut
  • Kotona asumista tukevat teknologiat ja palvelut
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja pelillistävät teknologiat
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessit ja niissä vaadittavat muutokset digitalisoitumisen myötä
  • Teknologioiden yhteiskehittäminen

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Muuta