Koulutusvienti - Osaamisen vienti | SeAMK.fi

Koulutusvienti

SeAMK vie osaamistaan myös maailmalle. SeAMKin osaamista ja tietotaitoa on tarjolla mm. tutkintokoulutusten, lyhytkurssien ja seminaarien muodossa. Koulutusvientiä toteutetaan kotimaassa ja ulkomailla, yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa sekä myös yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Koulutusvienti – osaamisen vienti

Laaja osaaminen mahdollistaa palveluiden muotoilun ja räätälöinnin koulutusviennin ja tilaajan yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi. SeAMKin osaamisen viennin tuotteita ovat mm. suomalaiseen tutkintoon johtava koulutus, erilaiset lyhytkurssit, ulkomaisten organisaatioiden täydennys- ja henkilöstökoulutus, seminaarit sekä tutkimus-, kehittämis- ja konseptointipalvelut.

Koulutusviennin yhtenä tavoitteena on myös tukea erityisesti Etelä-Pohjanmaan yritysten ja elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa. Alueen yritykset voivat yhdessä SeAMKin kanssa viedä tuotteita ja palveluja sekä luoda suhteita maailman markkinoille. SeAMKin kansainväliset verkostot ovat apuna kontaktien saamisessa.

Education Finland -tekstilogo.    Healthy Kids of Seinäjoki -tekstilogo.        Food Learning Export Network (FLEN) -tekstilogo.

Ota yhteyttä osaamisen viennin asioissa!

Helli Kitinoja

Helli Kitinoja

Erityisasiantuntija, osaamisen vienti, Kansainvälisen opetuksen palvelut

sähköposti

Helli.Kitinoja(a)seamk.fi

puhelin

+358408304101

Lisätietoa koulutusvientiin liittyen