Ruoka-alan palvelut

SeAMK tarjoaa maksullisia ruoka-alan palveluita muun muassa yrityksen tuotekehityksen tueksi. SeAMKilla on vankka kokemus ja osaaminen ruoka-alan palveluissa. SeAMKin ruoka-alan asiantuntijat tarjoavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

Frami Food Living Lab -palvelut

Opiskelijayhteistyö

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit tekevät aktiivisesti yhteistyötä alueen elintarviketeollisuuden yritysten kanssa.  Opiskelija saa yhteistyöstä mahdollisuuden verkostoitua alueen yrityksiin ja yritykset saavat tilaisuuden rekrytoida uusia työntekijöitä, sekä apuja yrityksensä toimintaan opiskelijanäkökulmasta.

 • Tuotekehitysopintojakso
  • Kolmannen vuoden opiskelijat toteuttajana
  • Yritykset voivat tiedustella yhteistyöprojektia omalle tuotteelle
  • Opintojakso sisältää koko tuotekehitysprojektin ideasta lopputuotteeksi sisältäen esimerkiksi markkinatutkimuksen
 • Projektiopinnot
  • Toisen vuoden opiskelijat toteuttajana
  • 1–2 kk pituinen työjakso
  • Yritysten, hankkeiden ja yhdistysten projektit
 • Harjoittelu
  • Kolmannen vuoden opiskelijat toteuttajana
  • 5 kk pituinen työjakso
  • Yritykset, kunnat, yhdistykset, organisaatiot toimeksiantajana
  • Työnjohto-, markkinointi-, tuotekehitys-, pakkauskehitys-, neuvonta-, valvonta ja suunnittelutehtävät.
  • Mahdollisuus opinnäytetyöaiheen toimeksiantoon
 • Opinnäytetyö
  • Neljännen vuoden opiskelijat toteuttajana
  • 15 op, mikä vastaa noin 400 tuntia työtä
  • Yritykset, kunnat, yhdistykset, hankkeet ja organisaatiot toimeksiantajana
  • Esimerkiksi selvitys-, tuotekehitys ja suunnittelutyö
  • Opinnäytetyöaiheita voi ilmoittaa Opinnäytepörssiin tai ottaa yhteyttä bio- ja elintarviketekniikan opettajaan.
 • Innovaatioviikko
  • 800 eri alojen ensimmäisen vuoden opiskelijaa
  • Toimeksiantajan kehittämishaasteiden parissa työskentelee 60–70 opiskelijaa, jotka on jaettu pienempiin monialaisiin ryhmiin.
  • Muista opiskelijayhteistöistä poiketen, innovaatioviikon osallistumismaksu on 250 €.

Maksullinen palvelutoiminta

Kemian ja mikrobiologian laboratoriopalvelut

Kemian laboratorio on varustettu analyyttisen kemian laitteistolla. Mikrobiologian laboratorion puolelta löytyy valmiudet erilaisiin mikrobiologisiin määrityksiin, molekyylibiologisiin analyysimenetelmiin, sekä mikrobien tuottamiseen fermentoimalla.

Prosessiteknologiset määritykset

 • Raaka-aineiden teknologisten ominaisuuksien määritykset
  • vedensidontakyky
  • liukoisuus
  • emulgointikyky
 • Tuotteiden rakenteen määritys
  • Tuotteen rakenteellisten ominaisuuksien määrittäminen TA-rakennemittarilla
  • Viskositeetin määritys
  • Veden aktiivisuus
  • Elintarvikkeiden rakenne (VP-SEM, valomikroskoopit, stereomikroskooppi)
  • Värimittaukset
  • Hyperspektrikuvantaminen
 • Mikrobiologiset määritykset tuotekehityksessä
  • Perusmikrobiologiset määritykset: bakteerien, homeiden, hiivojen ja hygieniaindikaattorien kokonaismäärät
  • Mikrobiologisten pikamenetelmien hyödyntäminen elintarviketuotannossa
  • Tuotteiden säilyvyyskokeita: sekä säilyvyys ilman kontaminanttien lisäystä että valituilla saastuttajamikrobeilla
  • Prosessiparametrien seuranta esim. vesi-, ilma- ja pintapuhtausmäärityksillä ja voimme myös järjestää työtapa- ja hygieniakäytännetestausta
 • Viljan leivontaominaisuudet, erikoistuotteiden valmistus ja testaus
  • Viljan leivontaominaisuuksien määrittäminen. Erilaisten erikoisseosten sekä gluteenittomien tuotteiden leivontaominaisuuksien testaaminen ja kehittäminen.
  • Sakoluvun määrittäminen
 • Kemialliset määritykset
  • Peruskemialliset menetelmät
  • NIR-analysaattorin standardikäyrien tekeminen eri raaka-aineille
  • UHPLC-analyysit: aminohappo-, hiilihydraatti- ja proteiinianalyysit

Frami Food Lab

Frami Food Living Labissa voidaan opetuksen lisäksi harjoittaa maksullista palvelutoimintaa yhdessä SeAMKin ruoka-alan asiantuntijoiden kanssa. Frami Food Living Labin palveluihin sisältyvät prosessiteknologiset määritykset, raaka-aineiden teknologisten ominaisuuksien määritykset, valmistusprosessien testaus laboratorio ja pilot-mittakaavassa, hygieeninen tila- ja laitesuunnittelu, aistilaboratoriopalvelut sekä erikoistuotteiden valmistus ja testaus.

Tuotekehitys, tutkimus, analysointi ja suunnittelu

 • Hygieeninen tila- ja laitesuunnittelu
  • Suunnitteluapua hyvät hygieniakäytänteet täyttävien elintarviketuotannossa käytettävien tilojen ja laitteiden osalta esim. elintarvikevalmistustilan kuten suurkeittiön ja helpommin pestävien laitteiden suunnittelussa.
  • Ohjeistusta elintarviketilojen rakentajille ja laitteiden valmistajille.
  • Hygieniatilojen simulointi
 • Aistilaboratoriopalvelut (mm. aistittava laatu)
  • Tuotteiden aistittavan laadun varmentaminen ja kehittäminen
 • Makutestit opiskelija- ja /- tai henkilökuntapaneeleilla
 • Valmistusprosessien pienimuotoinen testaus
  • Liha-, maito-, vilja-, ja elintarviketeknologian prosessit
  • Märkä- ja kuivaprosessi
  • Tuotepilotoinnit laboratorio ja pilot-mittakaavassa
   • kaurajuoman valmistus, nesteiden homogenoiminen, pastörointi, lihavalmisteiden prosessointi, leipomotuotteiden valmistus
 • Konsultaatiopalvelut
  • Konsultaatiopalveluita kokonaisvaltaisesti tuotteiden suunnitteluun, laadunvarmistamiseen sekä tilojen- ja laitteidensuunnitteluun.
  • Yrityskoulutuspalvelut räätälöidysti

Kehitysyhteistyö

SeAMKin ja yritysten välinen yhteistyö on tiivistä ja jokapäiväistä toimintaa. Alueen yritykset saavat käyttöönsä tutkimus- ja kehittämisympäristön, maksuttomia koulutuksia, tilaisuuden verkostoitua oman alan ulkopuolisiinkin toimijoihin. Asiantuntijoiden järjestämät tapahtumat ja koulutukset tukevat alueen ja henkilöstön osaamisen kehitystä. Tapahtumiin osallistuminen on maksutonta

Kehitystapahtumat

 • Työpajat
  • Käsittää yhden tai useamman teeman
  • Usein organisaation ulkopuolisia asiantuntijoita luennoimassa aiheesta
  • Työpaja-osuus, missä osallistujat pohtivat, jakavat oivalluksia ja ajatuksia toisten toimijoiden kanssa.
 • Webinaarit
  • Verkkoseminaari
  • Organisaation sisäinen tai ulkoinen asiantuntija luennoimassa
  • Yksi tai useita luentoja samassa webinaarissa
 • Seminaarit
  • Paikan päällä pidettävä luentotilaisuus
  • Organisaation sisäinen tai ulkoinen asiantuntija luennoimassa
  • Paneelikeskusteluja
 • Uutiskirjeet
  • Bio- ja elintarviketekniikan uutiskirje ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
  • Ajankohtaiset tiedot hankkeiden toiminnasta, sekä koulutuksen kuulumisista
  • Voit tilata uutiskirjeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen merja.makipelkola@seamk.fi

Lisätietoja

Karri Kallio

Karri Kallio

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Kestävät ruokaratkaisut

sähköposti

Karri.Kallio(a)seamk.fi

puhelin

+358408300412

Gun Wirtanen

Erityisasiantuntija, ruokaturvallisuus

sähköposti

Gun.Wirtanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300334

AgroLab-palvelut

 • Droonilla tehtävät peltolohkojen kartoitukset kasvinviljelyssä (RBG-kartat, NDVI-kartat)
 • Biomassakarttoihin ja peltohavaintoihin perustuvat pellon kasvukuntoanalyysit (ml. vesitalous ja rakenne) sekä niiden pohjalta tehtävät parannustoimenpide-ehdotukset yhdessä viljelijän kanssa
 • Maahengitysmittaukset Licor-laitteella peltolohkoilla (CO2– päästöt)
 • Viljelykokeet ja -kokeilut. Pelloilla tehtävien erilaisten kasvinviljelyyn liittyvien toimenpiteiden (kasvilajit ja -lajikkeet, seoskasvustot, lannoitus, kasvinsuojelu yms.) vertaaminen ja mittaaminen koekalustolla ja laitteilla.

Lisätietoja

Arja Nykänen

Yliopettaja

sähköposti

Arja.Nykanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300371

Ilmasto-osaaminen, kestävä kehitys

 • Hiilineutraaliuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät koulutus- ja laskentapalvelut
 • Maaseutuyritysten uusiutuvan energian potentiaalikartoitukset
 • Kuntien ja seutukuntien energiaselvitykset
 • Turvetuotannosta vapautuvien alueiden jatkokäyttömahdollisuuksiin liittyvät kartoitukset ja koulutus

Lisätietoja

Silmälasipäinen kalju mies seisoo hieman sivuttain.

Kari Laasasenaho

Erityisasiantuntija

sähköposti

Kari.Laasasenaho(a)seamk.fi

puhelin

+358406807631

Opetusravintola Prikan palvelut

 • Suurkeittiö- ja ravintolatuotteiden testaus
 • Kuluttajalähtöinen osallistava testausympäristö
 • Tilausravintolatapahtumat/yksityistilaisuudet

Lue lisää Prikan omilta verkkosivuilta »

Lisätietoja

Eliisa Ylinen

Lehtori

sähköposti

Eliisa.Ylinen(a)seamk.fi

puhelin

+358406807245

Muut ruokapalveluihin liittyvät palvelut

Lisätietoja

Yliopettaja Kaija Nissinen SeAMKista

Kaija Nissinen

Yliopettaja

sähköposti

Kaija.Nissinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304207

Opiskelijayhteistyö

 • Projektiopinnot
 • Nuorten kuluttajatutkimukset
 • Harjoittelijat
 • Opinnäytetyöt

Lue lisää esitteestämme (pdf) »

Lisätietoja

Punahiuksinen nainen seisoo sivuttain ja hymyilee.

Taru Mäki

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Luonnonvara ja biotalous

sähköposti

Taru.Maki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304105