Ruoka-alan palvelut | SeAMK.fi

Ruoka-alan palvelut

SeAMK tarjoaa maksullisia ruoka-alan palveluita muun muassa yrityksen tuotekehityksen tueksi. SeAMKilla on vankka kokemus ja osaaminen ruoka-alan palveluissa. SeAMKin ruoka-alan asiantuntijat tarjoavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

Food Lab -palvelut

Frami Food Labin laajaan palveluvalikkoon sisältyvät prosessiteknologiset määritykset, raaka-aineiden teknologisten ominaisuuksien määritykset, valmistusprosessien pienimuotoinen testaus, tuotteiden rakenteen määritys, hygieeninen tila- ja laitesuunnittelu, mikrobiologiset määritykset tuotekehityksessä, aistilaboratoriopalvelut, viljan leivontaominaisuudet, erikoistuotteiden valmistus ja testaus, kemialliset määritykset ja konsultaatiopalvelut.

 • Prosessiteknologiset määritykset
  • Raaka-aineiden teknologisten ominaisuuksien määritykset:
   • vedensidontakyky
   • liukoisuus
   • emulgointikyky
  • Valmistusprosessien pienimuotoinen testaus
  • Tuotteiden rakenteen määritys
   • Tuotteen rakenteellisten ominaisuuksien määrittäminen TA-rakennemittarilla
   • Viskositeetin määritys
   • Veden aktiivisuus
   • Elintarvikkeiden rakenne (VP-SEM, valomikroskoopit, stereomikroskooppi)
   • Värimittaukset
  • Hygieeninen tila- ja laitesuunnittelu
   • Suunnitteluapua hyvät hygieniakäytänteet täyttävien elintarviketuotannossa käytettävien tilojen ja laitteiden osalta esim. elintarvikevalmistustilan kuten suurkeittiön ja helpommin pestävien laitteiden suunnittelussa.
   • Ohjeistusta elintarviketilojen rakentajille ja laitteiden valmistajille.
   • Hygieniatilojen simulointi
  • Mikrobiologiset määritykset tuotekehityksessä
   • Perusmikrobiologiset määritykset: bakteerien, homeiden, hiivojen ja hygieniaindikaattorien kokonaismäärät
   • Mikrobiologisten pikamenetelmien hyödyntäminen elintarviketuotannossa
   • Tuotteiden säilyvyyskokeita: sekä säilyvyys ilman kontaminanttien lisäystä että valituilla saastuttajamikrobeilla
   • Prosessiparametrien seuranta esim. vesi-, ilma- ja pintapuhtausmäärityksillä ja voimme myös järjestää työtapa- ja hygieniakäytännetestausta
  • Aistilaboratoriopalvelut (mm. aistittava laatu)
   • Tuotteiden aistittavan laadun varmentaminen ja kehittäminen
   • Makutestit opiskelijapaneeleilla
  • Viljan leivontaominaisuudet, erikoistuotteiden valmistus ja testaus
   • Viljan leivontaominaisuuksien määrittäminen Brabenderillä. Erilaisten erikoisseosten sekä gluteenittomien tuotteiden leivontaominaisuuksien testaaminen ja kehittäminen.
   • Sakoluvun määrittäminen
  • Konsultaatiopalvelut
   • Konsultaatiopalveluita kokonaisvaltaisesti tuotteiden suunnitteluun, laadunvarmistamiseen sekä tilojen- ja laitteidensuunnitteluun.
   • Yrityskoulutuspalvelut räätälöidysti
  • Kemialliset määritykset
   • Peruskemialliset menetelmät
   • NIR-analysaattorin standardikäyrien tekeminen eri raaka-aineille
   • UHPLC-analyysit: aminohappo-, hiilihydraatti- ja proteiinianalyysit

Lisätietoja

Karri Kallio

Karri Kallio

Asiantuntija, tki

sähköposti

Karri.Kallio(a)seamk.fi

puhelin

+358408300412

SeAMK placeholder kuva

Gun Wirtanen

Erityisasiantuntija, ruokaturvallisuus

sähköposti

Gun.Wirtanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300334

AgroLab-palvelut

 • Droonilla tehtävät peltolohkojen kartoitukset kasvinviljelyssä (RBG-kartat, NDVI-kartat)
 • Biomassakarttoihin ja peltohavaintoihin perustuvat pellon kasvukuntoanalyysit (ml. vesitalous ja rakenne) sekä niiden pohjalta tehtävät parannustoimenpide-ehdotukset yhdessä viljelijän kanssa
 • Maahengitysmittaukset Licor-laitteella peltolohkoilla (CO2– päästöt)
 • Viljelykokeet ja -kokeilut. Pelloilla tehtävien erilaisten kasvinviljelyyn liittyvien toimenpiteiden (kasvilajit ja -lajikkeet, seoskasvustot, lannoitus, kasvinsuojelu yms.) vertaaminen ja mittaaminen koekalustolla ja laitteilla.

Lisätietoja

SeAMK placeholder kuva

Arja Nykänen

Yliopettaja

sähköposti

Arja.Nykanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300371

Ilmasto-osaaminen, kestävä kehitys

 • Hiilineutraaliuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät koulutus- ja laskentapalvelut
 • Maaseutuyritysten uusiutuvan energian potentiaalikartoitukset
 • Kuntien ja seutukuntien energiaselvitykset
 • Turvetuotannosta vapautuvien alueiden jatkokäyttömahdollisuuksiin liittyvät kartoitukset ja koulutus

Lisätietoja

Silmälasipäinen kalju mies seisoo hieman sivuttain.

Kari Laasasenaho

Erityisasiantuntija

sähköposti

Kari.Laasasenaho(a)seamk.fi

puhelin

+358406807631

Opetusravintola Prikan palvelut

 • Suurkeittiö- ja ravintolatuotteiden testaus
 • Kuluttajalähtöinen osallistava testausympäristö
 • Tilausravintolatapahtumat/yksityistilaisuudet

Lue lisää Prikan omilta verkkosivuilta »

Lisätietoja

SeAMK placeholder kuva

Eliisa Ylinen

Lehtori

sähköposti

Eliisa.Ylinen(a)seamk.fi

puhelin

+358406807245

Muut ruokapalveluihin liittyvät palvelut

Lisätietoja

Yliopettaja Kaija Nissinen SeAMKista

Kaija Nissinen

Yliopettaja

sähköposti

Kaija.Nissinen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304207

Opiskelijayhteistyö

 • Projektiopinnot
 • Nuorten kuluttajatutkimukset
 • Harjoittelijat
 • Opinnäytetyöt

Lue lisää esitteestämme (pdf) »

Lisätietoja

Punahiuksinen nainen seisoo sivuttain ja hymyilee.

Taru Mäki

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Kestävät ruokaratkaisut

sähköposti

Taru.Maki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304105