Testaus, mittaus ja simulointi

SeAMKin testaus-, mittaus- ja simulointipalvelut sisältävät monipuolisen valikoiman tutkimukseen, kouluttamiseen ja selvityksiin liittyviä palveluita. SeAMKin asiantuntevat palvelut sekä modernit tilat tarjoavat yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuksia kehittyä yhä eteenpäin.

Testaus- ja mittauspalvelut

Akkreditoitu betonintestaus

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Betonilaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T303, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoituihin testeihin kuuluvat betonin puristuslujuuden tiheyden ja vedentunkeuman testaukset. Tarkemmat tiedot akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvästä toiminnasta toimitetaan pyydettäessä. Akkreditointimme varmistaa betonintestauksen luotettavuuden. Laboratoriomme ja siellä olevat laitteet ovat moderneita.

Julkisivutestaus

Toteutamme erilaisia julkisivutestejä rakennuslaboratoriossamme. Näitä ovat esimerkiksi rakennetekniset kuormituskokeet täysimittakaavaisille rakenteille, aineenkoetukset eri materiaaleille, betonijulkisivujen kuntotutkimukset, julkisivuelementtien sekä ikkunoiden ja ovien tiiviystestaukset ja jälkikaiunmittaukset.

Lujuustekniset mittaukset

Toteutamme erilaisia lujuusteknisiä mittauksia rakennuslaboratoriossamme, millä saat tarkan tiedon materiaalisi lujuudesta. Näitä mittauksia ovat veto-, puristus- ja taivutuslujuus. Voit hyödyntää tietoa esimerkiksi tuotekehityksesi tukena.

Olosuhdetestaus

Rakennustekniikan laboratoriossamme voit testata omaa tuotettasi tai materiaalejasi eri olosuhteissa. Olosuhdetestauksella pystytään selvittämään tuotteen tai materiaalin käyttäytyminen tietyissä olosuhteissa. Laboratoriosta löytyy esimerkiksi sääkaappeja, joita on mahdollista hyödyntää tietynalisten olosuhteiden simulointiin kontrolloidussa ympäristössä.

Koordinaattimittaus

Konetekniikan laboratoriossamme voimme toteuttaa erilaisia koordinaatiomittauksia sekä kaksi että kolmiulotteisesti. Koordinaattimittauksella saat tarkat geometriset toleranssit, missä koordinaattimittauskoneemme on hyvin tarkka. Laitteistollamme voidaan mitata esimerkiksi erilaisia akseleita sekä laserleikattuja levyjä ja muita kappaleita.

Auto- ja työkonetekniikan testaukset

Laboratoriossamme voimme tehdä useita erilaisia testejä liittyen ajoneuvoihin ja työkoneisiin sekä yksityishenkilöille sekä yrityksille. Toimeksiantojen sisällöt ja koot vaihtelevat laidasta laitaan monessa mittakaavassa perustuen laboratorion laitteistoihin. Laitteilla voidaan testata esimeriksi yksittäisiä komponentteja tai aineita, mutta myös kokonaisia autoja tai koneita.

Simulointipalvelut

Tuotantoympäristön simulointi

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on pitkä kokemus tuotantoympäristöjen simuloinnista. Näistä esimerkkejä ovat tuotantolinjojen ja robottisolujen sekä työpisteiden ergonomiasimulointi. Tuotantoympäristöjen simuloinnilla saat kattavan kuvan tuotantoympäristösi pullonkauloista tai varman kuvan tehtävän investoinnin hyödyllisyydestä ja tehokkuudesta.

Robottisimulointi

Robottisimuloinnilla simuloidaan robottisolun toimintaa erilaisilla roboteilla, kuten hitsausroboteilla. Robottisimuloinnilla on mahdollista vaikuttaa työnkiertoon sekä laskea esimerkiksi takaisinmaksuaika ennen tehtävää investointia. Robottisimuloinnin jälkeen on mahdollista testata ratkaisua Seinäjoen ammattikorkeakoulun roboteilla esimerkiksi konetekniikan ja robotiikan laboratorioissa.

Teollisen internetin laboratorio

Digitaalisen valmistuksen sekä teollisen internetin koulutus ja konsultointi

Teollisen internetin laboratoriossa, Tiborissa, on jatkuvatoiminen automaattinen tuotantojärjestelmä, joka sisältää valmistavan teollisuuden tyypillisiä toimintoja. Toiminnan- ja tuotannonohjauksen lisäksi kokonaisuutta täydentävät SeAMK Digital Factoryn Siemens PLM -ohjelmistot. Kun tuotantojärjestelmästä kerätty data on analysoitu pilvessä, voidaan tuotantojärjestelmän tai sen digitaalisen kopion ohjausta muuttaa.