Testaus, mittaus ja simulointi | SeAMK.fi

Testaus, mittaus ja simulointi

SeAMKin testaus-, mittaus- ja simulointipalvelut sisältävät monipuolisen valikoiman tutkimukseen, kouluttamiseen ja selvityksiin liittyviä palveluita. SeAMKin asiantuntevat palvelut sekä modernit tilat tarjoavat yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuksia kehittyä yhä eteenpäin.

Testaus- ja mittauspalvelut

Akkreditoitu betonintestaus

Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorion betonilaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T303, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoituihin testeihin kuuluvat betonin puristuslujuuden tiheyden ja vedentunkeuman testaukset. Akkreditointimme varmistaa betonintestauksen luotettavuuden. Laboratoriomme ja siellä olevat laitteet ovat moderneita.

Julkisivutestaus

Toteutamme erilaisia julkisivutestejä rakennuslaboratoriossamme. Näitä ovat esimerkiksi rakennetekniset kuormituskokeet täysimittakaavaisille rakenteille, aineenkoetukset eri materiaaleille, betonijulkisivujen kuntotutkimukset, julkisivuelementtien sekä ikkunoiden ja ovien tiiviystestaukset ja jälkikaiunmittaukset.

Lujuustekniset mittaukset

Toteutamme erilaisia lujuusteknisiä mittauksia rakennuslaboratoriossamme, millä saat tarkan tiedon materiaalisi lujuudesta. Näitä mittauksia ovat veto-, puristus- ja taivutuslujuus. Voit hyödyntää tietoa esimerkiksi tuotekehityksesi tukena.

Olosuhdetestaus

Rakennustekniikan laboratoriossamme voit testata omaa tuotettasi tai materiaalejasi eri olosuhteissa. Olosuhdetestauksella pystytään selvittämään tuotteen tai materiaalin käyttäytyminen tietyissä olosuhteissa. Laboratoriosta löytyy esimerkiksi sääkaappeja, joita on mahdollista hyödyntää tietynalisten olosuhteiden simulointiin kontrolloidussa ympäristössä.

Koordinaattimittaus

Konetekniikan laboratoriossamme voimme toteuttaa erilaisia koordinaatiomittauksia sekä kaksi että kolmiulotteisesti. Koordinaattimittauksella saat tarkat geometriset toleranssit, missä koordinaattimittauskoneemme on hyvin tarkka. Laitteistollamme voidaan mitata esimerkiksi erilaisia akseleita sekä laserleikattuja levyjä ja muita kappaleita.

SEM elektronimikroskopia

Laboratoriossamme on mahdollista toteuttaa pyyhkäisyelektronimikroskopiaa (SEM). SEM elektronimikroskopia on nopea ja tarkka tapa eri materiaalien pintojen mikroskooppisten pintojen havainnointiin ja tutkimiseen. Topologian hahmottaminen on myös mahdollista SEM elektronimikroskopian avulla.

Auto- ja työkonetekniikan testaukset

Laboratoriossamme voimme tehdä useita erilaisia testejä liittyen ajoneuvoihin ja työkoneisiin sekä yksityishenkilöille sekä yrityksille. Toimeksiantojen sisällöt ja koot vaihtelevat laidasta laitaan monessa mittakaavassa perustuen laboratorion laitteistoihin. Laitteilla voidaan testata esimeriksi yksittäisiä komponentteja tai aineita, mutta myös kokonaisia autoja tai koneita.

Simulointipalvelut

Tuotantoympäristön simulointi

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on pitkä kokemus tuotantoympäristöjen simuloinnista. Näistä esimerkkejä ovat tuotantolinjojen ja robottisolujen sekä työpisteiden ergonomiasimulointi. Tuotantoympäristöjen simuloinnilla saat kattavan kuvan tuotantoympäristösi pullonkauloista tai varman kuvan tehtävän investoinnin hyödyllisyydestä ja tehokkuudesta.

Robottisimulointi

Robottisimuloinnilla simuloidaan robottisolun toimintaa erilaisilla roboteilla, kuten hitsausroboteilla. Robottisimuloinnilla on mahdollista vaikuttaa työnkiertoon sekä laskea esimerkiksi takaisinmaksuaika ennen tehtävää investointia. Robottisimuloinnin jälkeen on mahdollista testata ratkaisua Seinäjoen ammattikorkeakoulun roboteilla esimerkiksi konetekniikan ja robotiikan laboratorioissa.

Digital Factory Akatemia

Digitaalisen valmistuksen sekä teollisen internetin koulutus ja konsultointi

Digital Factory Akatemia tarjoaa oppimis- ja testiympäristön opiskelijoille ja teollisuuden edustajille. Akatemiassa voi opiskella ja testata digitaalisen valmistuksen (esim. CAD, CAM, PDM, MES, ERP, simuloinnit) ja teollisen internetin teknologioita (mm. datan keräys ja visualisointi, pilvipalvelut tai roolipohjaiset näytöt) integroituna laboratorion tuotantojärjestelmään. Akatemiassa yritykset voivat tehdä yhteisiä projekteja opiskelijoiden tai Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa.