Tutkimukset ja selvitykset

Tutkimukset ja selvitykset -palvelut on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa laadittu hyvässä yhteistyössä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön pohjalta on muodostunut palveluita mm. sosiaali- ja terveysalan, maa- ja metsätalouden sekä bio- ja elintarviketekniikan tarpeisiin. Näiden palveluiden pohjalta yritykset ja organisaatiot voivat kehittää toimintaansa eteenpäin ja saaneet samalla uusia kontakteja.

Markkinatutkimuspalvelut

SeAMKin markkinatutkimuspalvelut tuottaa yrityksille ja muille työelämän toimijoille tutkittua tietoa toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Kokonaistutkimuksen tuloksena syntyy kattava tutkimusraportti, jossa esitellään tutkimuksessa kerätty tieto analyyseineen ja tuloksineen. Jokainen tutkimus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Lisätietoja markkinatutkimuspalveluista

Marja Katajavirta

Asiantuntija, markkinatutkimuspalvelut

erikoisala: tutkimus, SPSS, nettikyselyt, Webropol, CRM, julkaisujen taitto (InDesign)

sähköposti

marja.katajavirta(a)seamk.fi

puhelin

+358408304288

Hannu Tuuri

Markkinatutkija, lehtori

erikoisala: Markkinatutkimus, tilastotiede, IBM SPSS

sähköposti

Hannu.Tuuri(a)seamk.fi

puhelin

+358408302346

Arviointiosaamista sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali- ja terveysalan ARVI-palvelut tarjoaa monipuolista arviointiosaamista yritysten, organisaatioiden ja projektien käyttöön. Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi arviointikoulutus ja –konsultaatio sekä arviointitutkimukset ja -selvitykset.

Valmiin tuotepaketin ohella organisaatiollenne voidaan myös suunnitella ja räätälöidä tarpeisiinne ja tavoitteisiinne soveltua arviointipalvelu.

Arviointikoulutukset- ja konsultaatiot

Lukuisat yritykset ja organisaatiot ovat saaneet SeAMKin arviointikoulutuksen kautta tukea kehittämis- ja laatutyöhön. Apua on saatu myös ennen ja jälkeen arvioinnin, sillä SeAMKista on saatu tukea valmistautuessa tulevaan arviointiin sekä tehtyjen arviointien hyödyntämisessä. Tilaajan kanssa suunniteltaviin koulutuskokonaisuuksiin sisältyy tarvekartoitus, koulutuksen tavoitteiden ja sisällön suunnittelu sekä toteutus.

Arviointikonsultaation avulla löydätte sopivan ratkaisun mm. arviointisuunnitelman tarpeen määrittelyyn ja/tai arviointisuunnitelman laatimiseen, työyhteisön kehittämiseen arvioinnin keinoin sekä arviointimallin tai mittariston käyttöönoton suunnitteluun.

Arviointitutkimukset ja -selvitykset

Arviointitutkimuksen avulla kehittämistyön tai projektin tulokset ja vaikutukset saadaan konkreettisesti esille. Arviointitutkimuksen avulla organisaationne saa myös välineitä kehittää työtä edelleen. Arviointitutkimusta tai -selvitystä tarvitaan esimerkiksi projektien arvioinneissa, työyhteisön ja työn kehittämisessä sekä laatu- ja kehittämistyössä.

Lisätietoa sosiaali- ja terveysalan arviointipalveluista

Henkilökuva.

Kaija Loppela

Yliopettaja (työhyvinvointi)

sähköposti

Kaija.Loppela(a)seamk.fi

puhelin

+358408303958

Logistiikkavirtaselvitykset

Logistiikkavirtaselvityksellä tutkitaan mm. eri puutavaralajien liikkumista määrätyllä maantieteellisellä alueella. Sen avulla voidaan selvittää esimerkiksi kunnittain tuotettujen puutavaralajien määrät ja niiden jatkojalostuspaikat.

Biomassa-arviot ja tutkimukset

SeAMK Ruoka tekee sekä hanketyönä että tilaustutkimuksina maa- ja metsätalouden kasvu- ja tuotostutkimuksia sekä biomassa-arviointeja ja -inventointeja.

Tutkimuksen kohteena on ollut mm. kuminan penkkiviljelyä, rypsisatoja sekä herne-vilja seoksen kasvatusta. Näiden lisäksi biomassa-arviot ja tutkimukset ovat pitäneet sisällään esimerkiksi puutuhkalannoituksen puustovaikutuksien sekä Etelä-Pohjanmaan bioenergiapotentiaalin arviointia.

Lisätietoa biosmassapalveluista

Mies seisoo toinen käsi taskussa.

Risto Lauhanen

Erityisasiantuntija TKI, dosentti

sähköposti

Risto.Lauhanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304150

Bio- ja elintarviketekniikan laboratorio

SeAMKin Bio- ja elintarviketekniikan laboratorioihin kuuluvat mikrobiologian ja kemian laboratoriot sekä elintarvike- ja prosessilaboratoriot. Alueelliset ja kansalliset elintarvikealan yritykset ovat hyödyntäneet bio- ja elintarviketekniikan laboratorioita esimerkiksi omavalvonnan tukena ja tuotekehityksessä.

Tarkemmin bio- ja elintarviketekniikan laboratoriosta ja sen laitteistosta voitte lukea oheisen linkin kautta.