Opinnäytetyöt

SeAMKissa opinnäytetyöt toteutetaan lähes poikkeuksetta yhteistyössä työelämän kanssa. Yritykset, organisaatiot ja yhdistykset saavat opinnäytetöiden kautta muun muassa selvityksiä, tutkimuksia, suunnitelmia sekä kartoituksia. Opinnäytetyöt tuovat yrityksille ja alalle uutta tietoa ja osaamista. Opiskelijat vuorostaan saavat tilaisuuden soveltaa opintojensa aikana hankkimiaan tietoja käytännön tehtävissä. 

Lisätietoa opinnäytetöistä antavat alla yksiköittäin listatut henkilöt.

Yhteystiedot löytyvät klikkaamalla nimeä.

Bio- ja elintarviketekniikka
Jarmo Alarinta

Agrologikoulutus
Teija Rönkä
Anu Katila

Ravitsemisala
Kaija Nissinen

Sosionomikoulutus
Asta Niinimäki

Fysioterapeuttikoulutus
Tarja Svahn

Geronomikoulutus
Tua Niemelä

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus
Kristiina Store

Liiketalous ja pk-yrittäjyys
Johanna Koivula
Osmo Mäkiniemi

Kirjasto- ja tietopalveluala
Esa Leikkari
Sari Mäkinen-Laitila

Kulttuurituotanto
Esa Leikkari

Konetekniikka
Pasi Junell

Rakennustekniikka
Marita Viljanmaa

Tietotekniikka ja automaatiotekniikka
Jyri Lehto
Jorma Mettälä

SeAMK Master School – ylemmät amk-tutkinto-ohjelmat (YAMK)
Anne-Maria Aho
masterschool@seamk.fi