Talent Hub Etelä-Pohjanmaa

Mikä on ”talent”?

Maailmanmestari ratkaisee Rubikin kuution alle kuudessa sekunnissa. 16-vuotias amerikkalainen osaa puhua 20 eri kieltä. Lady Gaga on voittanut yhteensä 11 Grammy-palkintoa, myynyt yli 35 miljoonaa albumia ja kerännyt nimensä alle yli 32 miljardia striimiä.

Nämä ovat hyviä esimerkkejä ”talenteista” eli lahjakkaista ihmisistä. Me emme etsi ihmisiä, joilla on erikoistaitoja, vaikka hekin ovat tänne tervetulleita.  Sanalla ”talent” me kuitenkin tarkoitamme henkilöä, jolla on osaamista, kykyä ja kokemusta, jotka soveltuvat tiettyihin tehtäviin tai toimintaan. Hitsaaja, lähihoitaja, sähköasentaja, projektipäällikkö, opettaja, lääkäri, autoasentaja tai siivooja ovat ammatteja, joita alueemme työnantajat tarvitsevat toiminnan kehittämiseksi.

Keitä me olemme?

Talent Hub Etelä-Pohjanmaa on yhteistyöverkosto, joka koostuu seuraavista organisaatioista: SeAMK, Sedu, JAMI, Suomen Yrittäjäopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut, Into Seinäjoki, Kauhajoen kaupunki, Vuoksi, E-P WIISE ry ja Vaasan yliopisto.

Mitä me teemme?

 • Autamme kansainvälisiä osaajia työllistymään alueen yrityksissä tai aloittamaan yritystoiminnan.
 • Parannamme yritysten valmiutta rekrytoida kansainvälisiä osaajia.
 • Edistämme alueen houkuttelevuutta sekä veto- ja pitovoimaa.
 • Teemme tiiviisti yhteistyötä edellä mainittujen asioiden toteuttamiseksi.

Miten me teemme?

 • Saatamme yhteen yrityksiä alueella olevien ulkomaalaisten opiskelijoiden sekä ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa.
 • Järjestämme tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia.
 • Hyödynnämme yhdessä kehitettyjä toimintamalleja ja työkaluja.
 • Tiedotamme tehokkaasti ajankohtaisista asioista.
 • Toteutamme yhdessä kehittämishankkeita.

Toimintamallit ja työkalut

Toimintamallit

1 Toimintamalli koskien kansainvälisten opiskelijoiden ja maahanmuuttaja-asiakkaiden harjoitteluprosesseja

 • Kansainvälinen osaaja tutustuu alueen yritykseen ennen kuin kenenkään tarvitsee sitoutua. Yritysvierailut tarjoavat kansainvälisille osaajille mahdollisuuden tutustua eri toimialojen yrityksiin ja selvittää, mitkä niistä olisivat sopivia tulevaisuuden työ- ja työharjoittelupaikkoja.

2 Toimintamalli yrittäjyysvalmennuksista ja yrittäjyyden polusta kansainvälisille opiskelijoille ja muille kv-taustaisille

 • Edistämällä ja tukemalla yrittäjyyttä pyritään tekemään yrittäjähenkisenä maakuntana tunnetusta Etelä-Pohjanmaasta maan kärkeä myös maahanmuuttajayrittäjyydessä.

3 Toimintamalli suomen kielen, kulttuurin sekä kotoutumisen edistämiseen

 • Toimintamallin keskiössä on vertaismentorointi, joka kehittää työntekijää ihmisenä ja auttaa integroitumaan yhteisöön. Yleensä mentori on läpikäynyt saman prosessin. Suomen kielen opiskelu ja mentorointi käynnistetään ennen kuin henkilö muuttaa Suomeen.

4 Toimintamalli työnantajayritysten valmentamisesta vastaanottamaan kansainvälisiä harjoittelijoita ja työntekijöitä

 • Tarjotaan yrityksille tukea alueella jo olevien ulkomaalaisten osaajien kohtaamiseen ja näiden integroimiseen osaksi työyhteisöä. Työnantajayrityksiä tukemalla madalletaan kynnystä palkata kansainvälisiä työharjoittelija tai työntekijä. Pidetään maakunnassa jo olevista osaajista kiinni!

5 Toimintamalli tukipalveluiden, houkuttelevuuden ja vetovoiman lisäämiseksi

 • Yrityksille tuotetaan digitaalista markkinointimateriaalia kansainvälisen osaajahoukuttelun tueksi sekä koosteita julkisista ja yksityisistä palveluista ja palveluntarjoajista. Tarjolla on monipuolista tukea ja työkaluja onnistuneeseen osaajarekrytointiin.

6 Toimintamalli maakunnallisesta rekrytointiprosessista

 • Tarkastellaan vastaanotto- ja asettautumisprosessin palvelupolkua erityisesti asettautumisen näkökulmasta. Turvataan tätä kautta alueen yritystoimintaa ja varmistetaan ulkomaisen työvoiman saatavuus ja pysyvyys. Tuloksena on pysyvämpää ja vahvempaa sitoutumista.

Työkalut ja toimenpiteet

 • Get Hired! -tilaisuudet on tarkoitettu isommalle yleisölle (50–100 osallistujaa) ja tapahtumissa jaetaan yleistä tietoa ja kokemuksia. Lisäksi tapahtumassa on yritysständejä ja verkostoitumismahdollisuuksia.
 • Talent Boost Breakfast on tilaisuus jossa opiskelijat ja yritykset kohtaavat toisiaan aamiaisella. Tilaisuuteen kutsutaan aina 2–3 yrityksen edustajia sekä 10– 20 opiskelijaa. Talent Boost Breakfast -tilaisuuksissa on tietty teema (esim. teknologia-ala, hoitoala, kesätyöpaikat, maantieteellinen alue). Yritysesittelyjen jälkeen on varattu aikaa henkilökohtaisille keskusteluille ja verkostoitumiselle.
 • Yritysvierailut ovat matalan kynnyksen tilaisuuksia tutustua yrityksiin ja kansainvälisiin osaajiin. Yritysvierailut järjestetään tilanteen mukaan pienissä tai isoimmissa ryhmissä. Yritysvierailut motivoivat myös alueen yrityksiä panostamaan mm. henkilökunnan kieli- ja esiintymistaitojen kehittämiseen.
 • Suomen kielen opiskelumateriaalit ja vertaismentorointi tarjoavat opiskelijalla mahdollisuuden aloittaa kielen opiskelu jo ennen Suomeen saapumista ja jatkaa sitä täällä yhteistyössä oppilaitoksen, mentorin ja työnantajan kanssa.
 • Englanninkielinen yrittäjyysvalmennus verkossa tarjoaa varhaisessa vaiheessa hyvää tietoa yrittäjyydestä Suomessa sekä antaa kansainväliselle osaajalle mahdollisuuden päättää, onko yritys hänelle varteenotettava vaihtoehto. Valmennukseen voi osallistua asuinpaikasta riippumatta eikä suomen kielen taitoa vielä tarvita tässä vaiheessa.
 • Materiaalit, koosteet ja webinaarien tallenteet tarjoavat yrityksille hyödyllistä tietoa (mm. faktaa, menestystarinoita) sopivassa muodossa ja sopivaan aikaan.

Lisätietoja

Talent Boost Finland (Business Finland)

Talent Boost (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Tietoa maahanmuuttaneille opiskelusta SeAMKissa

Ota meihin yhteyttä sähköpostitse: talentboost(a)seamk.fi