Näe hyvä mussa - leiriohjaaja (vapaaehtoistyö, harjoittelu) | SeAMK

Näe hyvä mussa - leiriohjaaja (vapaaehtoistyö, harjoittelu)

Julkaistu 20.4.2022, Haku päättyy 4.12.2022

Parasta Lapsille ry etsii harjoittelijoita ja vapaaehtoistoiminnan kurssia suorittavia opiskelijoita syksyn lasten ja lapsiperheiden sekä Näe hyvä mussa -toiminnan leireille. Toiminnassamme on mahdollista suorittaa projekti- ja opinnäytetyö. Emme maksa harjoittelusta palkkaa, mutta valmistuneen opiskelijan on mahdollista työllistyä järjestössämme.

Näe hyvä mussa -leireillä lapsen minäkuva ja itsetunto vahvistuvat. Näe hyvä mussa -toiminta tarjoaa viikonloppuleirejä ennaltaehkäisevän tuen tarpeessa olevien perheiden lapsille. Leiritoiminnassa sama lapsiryhmä kokoontuu leirikeskukseen viitenä viikonloppuna. Mukana on leirijohtaja ja pedagogi sekä 3–4 koulutettua leiriohjaajaa. He rakentavat lapsille positiivisen pedagogiikan keinoin ryhmän, johon on turvallinen tulla ja jossa on hyvä olla.

Parasta Lapsille ry:n ennalta ehkäisevän lastensuojelutyön, lasten, perheiden ja positiivisen pedagogiikan -leirejä toteutetaan valtakunnallisesti. Leirikeskuksemme sijaitsevat mm. Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.
Leirien ohjaajina toimivat vapaaehtoiset, tehtävään koulutetut, moninaiset, eri-ikäiset ja -taustaiset ohjaajat, joita toiminnassa tukee palkattu työntekijä. Toiminta Parasta Lapsille -järjestössä sopii erityisen hyvin sosiaali-, kasvatus- ja liikunta-alan opiskelijoille tai valmistuneille, mutta myös muille lasten parissa leirillä työskentelystä kiinnostuneille. Harjoittelun ohjaajana toimii leirivastaava, jolla on esimerkiksi kasvatusalan koulutus.

Opiskelijana syksyn viikonlopputoiminnassa toimit ryhmän ja yksilön ohjaajana, suunnittelet ja toteutat ohjelmaa yhdessä ohjaajatiimin ja leirivastaavan kanssa, luot lapsille/lapsiperheille iloa yhteisen tekemisen parissa sekä edesautat omalla toiminnallasi ryhmäytymisprosessia ja kaverisuhteiden syntymistä. Pääset toimimaan lasten/lapsiperheiden parissa myös ympäröivässä leirikeskuksen lähiluonnossa.

Leirillä tutustutaan, ryhmäydytään, jutellaan, leikitään, liikutaan, pelataan, rauhoitutaan, ulkoillaan, luetaan satuja ja askarrellaan. Luonto ja vaihtuvat vuodenajat antavat virikkeitä toiminnalle. Lapset ja vanhemmat saavat myös toivoa ohjelmaa ja ohjaajana voit kertoa leiriä suunniteltaessa, mitä sinä haluaisit leirillä ohjata.

Lapselle olet lastenleirillä turvallinen ja luotettava ohjaaja, jonka puoleen voi kääntyä, jos esimerkiksi koti-ikävä yllättää. Tärkeintä on, että nautit lasten parissa toimimisesta ja leireistä, ymmärrät leiritoiminnan luonteen ja pysyt kärsivällisenä myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa, joita kohtaat lapsiryhmän ohjaajana.

Monikulttuurisilla perheiden leireillä ohjaat eri-ikäisiä vanhempia ja lapsia. Leirillä on tärkeää kunnioittaa vanhemman tapaa olla vanhempi sekä toimia suvaitsevasti ja tasa-arvoisesti kaikkia osallistujia kohtaan. Leirillä tärkeää on myös vertaisuus: vanhemmat pääsevät tapaamaan ja kommunikoimaan toisten vanhempien kanssa.

Opiskelija osallistuu aikatauluista, harjoittelussa suoritettavista tunneista, harjoittelun tavoitteista ja omista kiinnostuksen kohteistaan riippuen erilaisiin leirikokonaisuuksiin (lasten, perheiden tai positiivisen pedagogiikan leirit, yksi kokonaisuus 3-5 viikonloppua). Kokonaisuuteen voidaan räätälöidä tilannekohtaisesti esimerkiksi lapsihavainnointia (Näe hyvä mussa -leirit) tai viestintätehtäviä.

Toimivan ja turvallisen ryhmän takia ohjaajamme sitoutuvat yhden leirikokonaisuuden kaikkiin viikonloppuihin. Yhden leirin viikonloput jakautuvat eri kuukausille. Eri leirikokonaisuuksien aikataulut ja pituudet vaihtelevat, joten sopiessamme mille leirille opiskelija osallistuu, on mahdollista huomioida opiskelijan aikataulut.

Leireille matkustat ilmaiseksi leiribussin kyydillä. Korvaamme muut mahdolliset matkakulut. Leirikeskuksissa on täysihoito (ruoka, majoitus ja liinavaatteet). Toiminnassamme pääset osallistumaan ilmaiseksi järjestämiimme koulutuksiin. Pyytäessäsi saat koulutuksiin ja leireille osallistumisesta todistuksen. Voit pyytää meiltä myös suositusta.

Harjoittelussa tehtävät työtunnit sijoittuvat pääasiassa viikonlopuille. Viikonloppuleirikokonaisuuteen osallistuessaan opiskelijan harjoitteluun kuuluu 5 viikonloppua (1 vloppu 1 krt kuussa) aikavälillä elokuu-joulukuu. Ennen leiriä opiskelija osallistuu etänä leirin suunnitteluun yhdessä ohjaajatiimin kanssa sekä Näe hyvä mussa – toiminnan perehdytysviikonloppuun 5.-7.8.22 ja 6 tunnin koulutukseen. Tarkistamme ohjaajien rikosrekisteriotteet ennen leiriä.
Ohjauskielenä on suomi. Leirille ei voi ottaa mukaan omia lapsia.

Lue lisää:
https://xn--nehyvmeiss-q5aef.fi/hae-ohjaajaksi/naee-hyvae-mussa-leirille
https://parastalapsille.fi/leirit/nae-hyva-mussa-leirit
Ilmoita kiinnostuksesi:
https://link.webropolsurveys.com/S/4679469F910ADC22
Kysy lisää!
Christina Nenonen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori christina.nenonen@parastalapsille.fi tai WhatsApp/puh. 050 407 8784

Lisätiedot

Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Työsuhteen tyyppi: Osa-aikainen
Haku päättyy: 4.12.2022
Ilmoittajan verkkosivut: http://parastalapsille.fi
Yhteystiedot: Christina Nenonen, 050 407 8784, christina.nenonen@parastalapsille.fi