Työryhmä valmistelemaan Tampereen korkeakouluyhteisön ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun tiivistyvää yhteistyötä | SeAMK

Työryhmä valmistelemaan Tampereen korkeakouluyhteisön ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun tiivistyvää yhteistyötä

kategoria: SeAMK Info

Tamperelaisten korkeakoulujen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyön tiivistämiseen liittyvä keskustelu käynnistyi vuonna 2018 kehikossa, johon kuuluivat silloiset Tampere3-korkeakoulut sekä Satakunnan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut.

Vanha Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät vuoden 2019 alusta uudeksi Tampereen yliopisto –nimiseksi yliopistoksi, joka yhdessä pääosin omistamansa Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa muodostaa uuden Tampereen korkeakouluyhteisön.

Tampereen yliopiston hallitus käsitteli Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tampereen korkeakouluyhteisön välistä yhteistyötä syyskuun kokouksessaan ja valtuutti Tampereen yliopiston rehtorin valmistelemaan tiivistyvää yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

Valmistelua varten perustetaan työryhmä, jossa on edustettuna Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa vuoden 2019 loppuun mennessä vaihtoehtoja tiivistyvälle yhteistyölle. Yhtenä vaihtoehtona voivat olla myös omistusjärjestelyt.

Aikataulullisesti työryhmän tavoitteena on, että vuoden 2020 alussa alkavissa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa voidaan kertoa, millä tavalla Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Tampereen korkeakouluyhteisö tekevät yhteistyötä tulossopimuskauden 2021-2024 aikana. Yhteistyön tasosta riippuen se voi edellyttää toimijoiden hallitusten ja omistajien päätöksiä asioissa. Aikataulua voi pitää tiukkana, mutta realistisena.