Uusi hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi hakee ensimmäisiä koulutettavia | SeAMK

Uusi hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi hakee ensimmäisiä koulutettavia

Hyvinvointijohtaminen

Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteuttaa yhdessä Kuortaneen urheiluopiston kanssa uuden koulutuksen: hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomin. Hyvinvointijohtamisen koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa.

”Kuka tahansa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostunut, kenties jo alalla toimiva henkilö voi hakeutua näihin opintoihin. Koulutus ei tähtää mihinkään ammattitutkintoon, mutta antaa valtavan laajat mahdollisuudet toimia tulevaisuudessa terveys- ja hyvinvointipalveluiden muuttuvalla ja kasvavalla kentällä”, koulutuspäällikkö Tarja Svahn kertoo.

Kuortaneen Urheiluopiston rehtori Tapio Korjus on tyytyväinen uudenlaisesta yhteistyöstä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

”Hyvinvoinnin toimiala on voimakkaassa kasvussa. Olemme yhdistäneet alueemme parhaat voimat ja pystymme antamaan laaja-alaista sekä korkeatasoista koulutusta terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan alalla. Muuttuva kuntakenttä tarvitsee uutta osaamista ja entistä poikkihallinnollisempaa otetta hyvinvoinnin edistämiseen paikallistasolla”, Korjus toteaa.

Koulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja kestää esimerkiksi työn ohella suoritettuna noin puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen. Opiskelu tapahtuu lähiopetusjaksoissa (29 lähiopetuspäivää), jonka lisäksi opintoja suoritetaan verkko-opintoina.

Syyskuussa alkava monimuotokoulutus tarjotaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina eli opiskella voi riippumatta iästä ja koulutustaustasta. Korkeakouludiplomin suorituksia voidaan mahdollisesti lukea hyväksi opiskelijan tulevissa korkeakouluopinnoissa.

Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa https://lomake.seamk.fi/lomakkeet/1089/lomake.html Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 31.5.2018. Opiskelupaikkoja on yhteensä 30 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen hyväksymisestä tulee tieto sähköpostilla kesäkuun alussa.

Koulutuksen sisältö on laadittu monialaisen ryhmän kanssa. SeAMKista koulutusta kehittämässä ovat olleet asiantuntijat sosiaali- ja terveys- sekä liiketalouden alalta vahvistettuna Kuortaneen urheiluopiston osaamisella.

”Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti ja konkreettisesti hyvinvoinnin eri osa-alueisiin sekä tuodaan mukaan omia kokemuksia. Kokonaisuudessa huomioidaan opiskelijan oma kehittyminen”, koulutuksen tutoropettaja Maija Koskimäki kertoo.