Valiolta yhteensä 250 000 euron lahjoitus SeAMKille ja neljälle muulle ammattikorkeakoululle

kategoria: SeAMK Info
Valio logo

Ruokatalo Valio ja sen omistajaosuuskunnat lahjoittavat viidelle suomalaiselle ammattikorkeakoululle kullekin 50 000 euroa. Valio tekee lahjoituksen Seinäjoen, Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakouluille sekä Savonia ammattikorkeakoululle ja Metropolia ammattikorkeakoululle.

Lahjoituksella Valio kertoo haluavansa varmistaa, että Suomesta löytyy jatkossakin eri alojen ammattilaisia elintarvikkeiden tuotantoon, tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen. Valio on vuosien kuluessa työllistänyt satoja ammattikorkeakoulujen kasvatteja harjoittelujaksoille ja vakituiseen työhön. Moni lahjoituksen saaneista korkeakouluista sijaitsee maakunnissa, joissa on paljon maidontuotantoa ja Valion tehtaita. Ammattikorkeakoulut voivat itse päättää rahojen käytöstä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu aikoo kehittää ruoka-alan tutkimusta ja opetusta.

”Valion lahjoitus on tärkeä viesti siitä, että se tukee elintarvikealaan liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä koko maassa. Valio haluaa olla alan muutoksessa mukana. Kiitämme Valiota merkittävästä panoksesta SeAMKin varainkeräyksen tukemisessa, rehtori Tapio Varmola kiittää.

”Seinäjoen ammattikorkeakoulun kannalta lahjoitus tukee ruoka-alaan liittyvää monipuolista kehittämistyötä. Tämä lahjoitus varmistaa, että voimme perustaa ruokaturvallisuuden yliopettajan tehtävän SeAMKiin ensi vuoden alussa”, hän jatkaa.

SeAMK jatkaa varainkeräyskampanjaa ja yritystapaamisia aktiivisesti. Miljoonan euron keräystavoitteen täytyttyä alkukesällä tavoitetta nostettiin 1,4 miljoonaan euroon. Keräys on SeAMKin osalta sujunut myönteisissä merkeissä.

”Monia neuvotteluja on vielä kesken ja meillä on vielä paljon yrityksiä kontaktoimatta. Jo nyt tiedämme, että pystymme keräämillämme varoilla rekrytoimaan uusia asiantuntijoita sekä kehittämään omaa osaamistamme erityisesti ruokaturvallisuudessa ja teollisen internetin sekä digitaalisen liiketoiminnan osa-alueella. Vaikka lahjoitukset ovat vastikkeettomia, tarkoittaa saamamme luottamus alueen yrityksiltä, että meidän on oltava entistä parempi korkeakoulu jatkossa ja sen eteen lupaamme tehdä hartiavoimin töitä”, vararehtori Elina Varamäki kertoo.

Varainkeräyksen taustalla on ammattikorkeakouluille myönnetty oikeus kerätä varoja toimintansa tukemiseksi sekä valtion lupaama vastinraha. Valtio on varannut ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 24 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Vastinraha kohdennetaan ammattikorkeakouluille suhteessa niiden vuoden 2018 aikana keräämään yksityiseen pääomaan.

 

Lisätietoja:

vararehtori Elina Varamäki, SeAMK, p. 040 830 5189

rehtori Tapio Varmola, SeAMK, p. 040 830 4100