Kehittämistyökalut yrityksille ilmaiseksi | SeAMK

Kehittämistyökalut yrityksille

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia sähköisiä kehittämistyökaluja yritystoiminnan kehittämiseen. Työkaluista löytyy apua esimerkiksi markkinointiin, kansainvälistymiseen, yrityskauppoihin, yritysostoprosessin johtamiseen, potentiaalisten ostokohteiden kartoitukseen sekä omistajavaihdostilanteisiin. SeAMK tarjoaa kehittämistyökaluja käyttöönne ilmaiseksi. Voitte ladata työkalut alle olevista linkeistä.

Hallitustyöskentely kasvun avaimena

Unelmoi ja uskalla - toimintamalli naisopiskelijoiden yrittäjyyden tukemiseen

Oppaassa esitellään naisopiskelijoiden yrittäjyysaikomusten ja naisyrittäjien yrittäjyyden tukemiseen kehitetty toimintamalli. Yhteisillä työpajoilla, ryhmätyöskentelyllä, verkostoitumisella ja hyvin valituilla aiheilla voidaan rohkaista opiskelijoita yrittäjyyteen ja yrittäjiä kasvuun. Malli on kehitetty ja testattu Smart Ladies in Digital World –hankkeessa, jonka rahoittajana oli Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskus.

Lisätiedot

Salla Kettunen

Asiantuntija, TKI

erikoisala: EU projektien toteutus

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

+358408680140

Pk-yrityksen omistajanvaihdosopas

Onnistunut omistajanvaihdos turvaa yrityksen jatkuvuuden mutta omistajanvaihdokset ovat myös tärkeä kasvun väline. Yrityskaupoilla voidaan laajentaa omia markkinoita tai ottaa haltuun uusia liiketoiminta-alueita. Yrityskauppa voi olla myös yrityksen perustamista turvallisempi ja helpompi tapa yrittäjäksi ryhtymiselle.

Tähän oppaaseen on koottu case-tarinoita kasvusta yrityskauppojen avulla, asiantuntijoiden vinkkejä onnistuneeseen omistajanvaihdokseen sekä käytännölliset muistilistat yrityksen ostajalle ja myyjälle.

Lisätiedot

Kirsti Sorama

Yliopettaja

erikoisala: Yritysten kasvu, ennakointi, yritystoiminnan strateginen uudistaminen

Kirsti.Sorama(a)seamk.fi

+358408302205

Askelittain omistajanvaihdokseen

Pienenkin yrityksen omistajanvaihdos koostuu monista eri toimenpiteistä ja selvitettävistä asioista. SeAMKin ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien Pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdoksilla kasvua ja hyvinvointia -hankkeen videoista saat motivaatiota ja vinkkejä vaihdoksen valmisteluun ja läpiviemiseen sekä ostajan että myyjän näkökulmista.

Lisätietoja pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdoksista

Kirsti Sorama

Yliopettaja

erikoisala: Yritysten kasvu, ennakointi, yritystoiminnan strateginen uudistaminen

Kirsti.Sorama(a)seamk.fi

+358408302205

Puutuotealan kasvun ja kansainvälistymisen opas

Oppaan avulla puutuotealan yrittäjiä halutaan rohkaista miettimään mitä kasvu ja kansainvälistyminen oman yrityksen kohdalla voisi merkitä, mitä se vaatisi ja kuinka sen voisi toteuttaa.

Yrityksen kasvattaminen vaatii tuekseen markkinointia. Markkinointiosaaminen vaikuttaa myös suoraan yrityksen menestymiseen, oli kyse sitten kotimaan tai ulkomaan markkinoista. Kun markkinoinnin perusasiat ovat kunnossa, asiakkaat ja yritys löytävät toisensa helpommin. Tässä oppaassa on esimerkkejä puutuotealan yritysten onnistuneesta markkinoinnista sekä vinkkejä siihen, mistä löytyy lisätietoa aiheesta.

Lisätietoja puutuotealan kasvuun ja kansainvälistymiseen

Sanna Joensuu-Salo

Yliopettaja

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

+358408680144

Kehitä sivutoimiyritystäsi

Työkirja sivutoimiyrityksen tulevaisuuden pohdintaan on oiva apuväline sivutoimiselle yrittäjälle, joka haluaa pohtia yritystoimintansa kehittämistä ja tulevaisuutta. Samalla on mahdollista selkiyttää omia ajatuksiaan sivutoimiyrittäjyydestä sekä pohtia liiketoiminnan suunnittelua ja talouslaskelmien laadintaa. Työkirja on kehitetty osana ESR-rahoitteista Sivutoimiyrittäjästä päätoimiyrittäjäksi -hanketta.

Lisätietoja sivutoimiyrittäjälle

Anmari Viljamaa

Yksikön johtaja

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

+358408302397

Markkinoinnin kehittäminen pk-yrityksessä

Kasvua markkinaorientaatiolla ja markkinointikyvykkyydellä -työkalu on tarkoitettu pk-yritysten markkinaorientaation tunnistamiseksi sekä kehittämiseksi ja sitä kautta kasvun aikaansaamiseksi. Työkalussa keskiössä ovat erilaiset tylöpajat, joissa syvennytään esimerkiksi markkinointiin, asiakassuhteiden hallintaan ja brändiosaamiseen. Työkalua voivat hyödyntää sekä asiantuntijat että yritykset itse.

Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

Lisätietoja markkinaorientaatiosta ja markkinakyvykkyydestä

Sanna Joensuu-Salo

Yliopettaja

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

+358408680144

Aloita yrityksen myynti

Yrityksen myynti on pitkä prosessi, jossa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijoiden apua. Nyt voit selvittää, miten päästä alkuun yrityksen myynnissä. SeAMKin Aloita yrityksen myynti -kehittämistyökalu on kysely, josta saa vastauksien perusteella suosituksen jatkotoimenpiteistä.

Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

Lisätietoja yrityskaupoista

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358408305189

Pöyrööt yrityskaupoilla

SeAMK ja Pöyrööt-sarjakuva tarjoavat yhdessä tiiviin paketin omistajanvaihdoksesta. Sarjakuvan keinoin kerrotaan omistajanvaihdoksen mahdollisista karikoista. Näin lukija saa huumorin keinoin tietoa mm. kuinka kertoa myyntiaikeista, yrityskauppaan valmistautumisesta, hinnoittelusta ja omasta yrityksestä luopumisesta.

Sarjakuva on tuotettu osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

Lisätietoja omistajanvaihdoksesta

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358408305189

Yritysoston strateginen johtaminen pk-yrityksessä

Työkalu on tarkoitettu antamaan kokonaiskuva yritysoston johtamisesta alkaen ostoidean syntymisestä tavoitellun kasvun ja kehityksen saavuttamiseen. Työkalua voivat hyödyntää yrttäjien lisäksi myös kouluttajat ja asiantuntijat.

Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

Lisätietoja yritysostoista

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358408305189

Haltuunottosuunnitelman laatiminen

Haltuunotto ja liiketoiminnan kehittäminen ratkaisevat suurelta osin yritysoston onnistumisen. Työkalu on tarkoitettu antamaan kuva onnistuneesta ostokohteen haltuunotosta sekä tuomaan ohjeita haltuunottosuunnitelman laatimiseen. Työkalua voivat hyödyntää yrittäjät, yritysjohto ja asiantuntijat.

Työkalu on kehitetty osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta, joka on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

Lisätietoja haltuunottoprosessista

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358408305189

Mikroyrittäjän omistajanvaihdoskartoitus

Työkalussa käydään läpi kysymysten kautta mikroyrittäjän omistajanvaihdostilanne ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Työkalu toimii starttina mikroyrittäjän omistajanvaihdosprosessissa. Muistilistamainen dokumentti auttaa etenkin yritysneuvojia työssään mikroyrittäjien kanssa.

Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

Lisätietoja omistajanvaihdoskartoituksesta

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358408305189

Liiketoimintakauppoja hyödyntävä strategia

Työkalun sisällön perusteella voivaan suunnitella ja toteuttaa yritykselle prosessi, jolla liiketoimintakauppojen hyödyntäminen otetaan osaksi yrityksen strategiaa. Työkalu on tarkoitettu ensisijaisesti kokeneille liiketoiminnan asiantuntijoille.

Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

Lisätietoja liiketoimintakaupoista

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358408305189

Yritysostomahdollisuuksien kartoitus

Työkalun avulla voidaan käydä kartoituskeskustelu yritysostojen hyödyntämismahdollisuuksista sekä valmistella tarvittavia jatkotoimia. SeAMKissa kehitetty työkalu on tarkoitettu erityisesti liiketoiminnan asiantuntijoille.

Työkalu on kehitetty osana Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua -hanketta, joka on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

Lisätietoja yritysostomahdollisuuksista

Elina Varamäki

Vararehtori

Elina.Varamaki(a)seamk.fi

+358408305189

Yrittäjyyskirjasto

Yrittäjyyskirjasto valikoi ja nostaa esiin ajankohtaista tietoa yrittäjyydestä, yrittäjyyskasvatuksesta sekä liiketoiminnan eri osa-alueilta. Palvelu on suunnattu kaikille yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille. Palvelusta löytyy uusia tutkimuksia, ajankohtaista ammattikirjallisuutta ja erilaisia verkkomaailman sisältöjä.

Lisätietoja Yrittäjyyskirjastosta

Jaana Latvanen

Informaatikko

erikoisala: Tiedonhankinnan opetus ja ohjaus (liiketalous ja yrittäjyys), avoin TKI-toiminta

jaana.latvanen(a)seamk.fi

+358408304203

Pienyrittäjän digitutor: itseopiskelupaketti pieniin digiaskeliin

Pienyrityksen toiminnassa pienikin digiloikka voi saada suuria tuloksia aikaan. DigiPortaille olemme koonneet juuri pienyrittäjien arkea helpottavia vinkkejä ja ohjeita digitalisaation maailmasta.

Lisätietoja

Tiina Nieminen

Korkeakouluasiamies

erikoisala: Kansainvälinen osaaminen, projektiosaaminen, pk-yritysten digitalisaatio

Tiina.Nieminen(a)seamk.fi

+358408304983

Vertti yhteistyösuhteiden suorituskykymittaristo

Yritysten väliset yhteistyöverkostot ovat tärkeä osa yritysten strategisia ansaintamalleja. Ne luovat yritykselle kilpailuetua silloin, kun ne toimivat tehokkaasti, niin tuotannollisesti kuin taloudellisesti. Yhteistyöhön liittyy monia sellaisia tekijöitä, jotka auttavat yhteistyöverkoston toimintaa niin, että yhteistyö luo kilpailukykyä. Parhaimmillaan yhteistyö tuo kaikille osapuolille mahdollisuutta kehittyä ja uudistua yhdessä. Tämä yhteistyösuhteiden arvioinnin toimintamalli ja suorituskykymittaristo on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kehittää menestystä luovia yhteistyöverkostoja. Toimintamalli ja mittaristo ovat yrityksen itsenäisesti käytettävissä. Mallin ja mittariston avulla yritys voi arvioida yhteistyösuhteitaan ja löytää niistä sellaisia tekijöitä, joita muuttamalla yhteistyösuhdetta voidaan kehittää tavoiteltuun suuntaan.

 

Kirsti Sorama

Yliopettaja

erikoisala: Yritysten kasvu, ennakointi, yritystoiminnan strateginen uudistaminen

Kirsti.Sorama(a)seamk.fi

+358408302205

Strategiatyökalut yrityksille

Salla Kettunen

Asiantuntija, TKI

erikoisala: EU projektien toteutus

Salla.Kettunen(a)seamk.fi

+358408680140

Asiakasymmärryksen työkalu matkailualan pk-yrityksille

Sanna Joensuu-Salo

Yliopettaja

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

+358408680144