AB Seinäjoki – asiantuntijapalvelut | SeAMK

AB Seinäjoki

AB Seinäjoki on verkosto, joka tähtää agrobiotalouden tutkimustulosten kaupallistamiseen ja uusien innovaatioiden luontiin sekä uuden liike- tai yritystoiminnan syntymiseen. AB Seinäjoen asiantuntijapalvelut kuuluvat yhtenä keskeisenä osana SeAMKin tarjoamiin maksullisen palvelutoiminnan palveluihin.

Agrobiotalouden kehittämisverkosto

AB Seinäjoen muodostama verkosto pitää sisällään useita alan asiantuntijoita, jotka toimivat verkostossa eri rooleissa. Mukana on esimerkiksi alan yrityksiä, kehittäjiä ja tutkijoita. Opiskelijat ovat myös tiiviisti mukana yhteistyössä AB Seinäjoen kanssa. Opiskelijoilla on mm. ollut mahdollisuus kilpailun kautta keksiä uusia liikeideoita agrobiotalouden alalle.

Yhteistyökumppaneina AB Seinäjoen kanssa ovat SeAMKin ohella myös Seinäjoen yliopistokeskus, Into Seinäjoki Oy, Luonnonvarakeskus ja alueen yritykset.

(Verkkosivulla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja (esim. Word, PowerPoint, PDF), jotka eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä tiedostot ja videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa, koska niitä ei tarvita keskeneräisen asian hoitamiseen eivätkä ne ole asioinnin hoitamiseksi oleellisia.)