Opiskelijat tekijöinä

SeAMKin opiskelijat ovat jatkuvassa ja monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. He tekevät yrityksille, yhdistyksille ja julkiselle sektorille opinnäytetöitä, ovat harjoittelussa tai työskentelevät projekteissa. Jokaiselle opiskelijalle kuuluu opintoihinsa opinnäytetyö, eli päättötyö, sekä vähintään yksi harjoittelujakso. Nämä osat opinnoistaan opiskelijat tekevät jossakin alansa yrityksessä tai organisaatiossa. Olisiko teidän yrityksessänne tarvetta saada opiskelijaa tekijäksi?

Opinnäytetyöt

SeAMKissa opinnäytetyöt toteutetaan lähes poikkeuksetta yhteistyössä työelämän kanssa. Yritykset, organisaatiot ja yhdistykset ovat saaneet opinnäytetöiden kautta muun muassa selvityksiä, tutkimuksia, suunnitelmia sekä kartoituksia. Opinnäytetyöt ovat tuoneet yrityksille ja alalle uutta tietoa ja osaamista. Opiskelijat vuorostaan saavat tilaisuuden soveltaa opintojensa aikana hankkimiaan tietoja käytännön tehtävissä.

Harjoittelut

Harjoittelussa työnantaja saa käyttöönsä osaajan, joka tuo mukanaan tuoretta tietoa korkeakoulumaailmasta. Kun opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja kulttuureihin todellisessa työympäristössä, syntyy parhaimmillaan onnistunut dialogi yrittäjän ja opiskelijan välille. Harjoittelu antaa työnantajalle myös mahdollisuuden rekrytoida uusia työntekijöitä.

Kansainvälisyys

SeAMK tarjoaa yrityksille myös kansainvälisiä palveluita. Englanninkielisiä tutkintoja suorittavat opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä muita vieraskielisiä opintoja suorittavat opiskelijat tuovat arvokasta kansainvälistä näkökulmaa. Yritykset, yhdistykset ja muut organisaatiot saavat heidän kauttaan kansainvälisiä näkökulmia esimerkiksi harjoittelujen ja projektien kautta.

Opiskelijat työelämäprojekteissa

Projekteissa SeAMKin opiskelijat voivat soveltaa oppimaansa ja tuottaa uutta tietoa kehittäen itseään. Projektit tehdään yhteistyössä SeAMKin sekä yritysten tai muiden organisaatioiden kanssa. Ne tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden ratkaista tosielämään pohjautuvia ongelmia ja tilanteita.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa FramiPro ja Projektipaja ovat esimerkkejä tavoista, joilla opiskelijat pääsevät työskentelemään projektien parissa. Näissä opiskelijaryhmät suorittavat osan tutkinnostaan projekteissa oppien ja samalla osaamistaan kartuttaen.

Lisätietoa projekteista

Sirkku Uusimäki

Palvelupäällikkö

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

+358 40 830 4253

FramiPro

FramiProssa eri alojen opiskelijoista kootaan ryhmiä, jotka suorittavat osan tutkinnoistaan työelämästä tulevien projektien parissa. Opiskelijat analysoivat, innovoivat ja kokeilevat yhdessä työelämän kanssa.

Yrityksillä, yhdistyksillä ja organisaatioilla on FramiProssa ensiluokkainen tilaisuus kehittää esimerkiksi hanketyötään tai tuotteitaan, ammentaa tuoretta tietoa korkeakoulumaailmasta sekä saada opiskelijoista uusia potentiaalisia työntekijöitä.

Projektipaja

Kuvio SeAMK Projektipajan toiminnasta

SeAMK Projektipaja® on SeAMK Tekniikan koulutuskonsepti. Opiskelijat ratkovat yritysten tuotannonkehitys- ja tuotekehitysprojekteja. Projektipajassa opiskelijat oppivat teoriaa ja käytäntöä yrityslähtöisissä projekteissa.

SeAMK Projektipaja® kehitetty teknologiateollisuutta palvelevan, yrityslähtöisen insinöörikoulutuksen tarpeisiin. Projektipajaan on lukuvuosittain osallistunut keskimäärin 120 opiskelijaa ja he ovat toteuttaneet 30 projektia 20 yritykselle.

Lisätietoa SeAMK Projektipajasta®

Hannu Reinilä

Yliopettaja

Hannu.Reinila(a)seamk.fi

+358 40 830 4160

Virtuaaliyritystoiminta

Liiketalouden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat osallistuvat Virtuaaliyritystoimintaan vuoden ajan. Toiminnan aikana opiskelijat perustavat virtuaaliyritykset, tosin tavara ja oikea raha eivät vaihda omistajaa. Tavoitteena on saada tekemisen kautta kokonaiskuva yrityksen toiminnasta ja peilata perusopintoja käytäntöön.

Virtuaaliyritysten tueksi etsitään ns. kummiyrityksiä, joiden kautta virtuaalisen yrityksen toimintaa voidaan peilata todellisuuteen. Kummiyritykset voivat halutessaan tilata omilta virtuaaliyrityksiltään pieniä toimeksiantoja.

Lisätietoa Virtuaaliyritystoiminnasta

Helena Hannu

Yrityspalvelupäällikkö

Helena.Hannu(a)seamk.fi

+358 40 830 4238

Sosiaali- ja terveysalan TKI-harjoittelu

Kaikkiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opintoihin sisältyy  tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön harjoittelujakso (TKI-harjoittelu). Sen aikana opiskelijat voivat  osallistua kehittämis- ja laatutyöprosesseihin, suunnitella ja toteuttaa tiedonkeruuta, analysoida tietoa tai valmistella ja koordinoida erilaisia tapahtumia.

TKI-harjoittelulle nimetään ammattikorkeakoulusta ohjaava opettaja, joka varmistaa, että harjoitteluun sisältyy tutkimus- ja kehittämistyötä. Opiskelijoiden työpanos on tilaajalle maksutonta. Jos harjoittelusta aiheutuu muita kustannuksia, niistä vastaa tilaaja.

Lisätietoa sosiaali- ja terveysalan TKI-harjoittelusta

Tarja Svahn

Koulutuspäällikkö

Tarja.Svahn(a)seamk.fi

+358 40 830 2296

Päivi Rinne

Koulutuspäällikkö

Paivi.Rinne(a)seamk.fi

+358 40 830 4190

Raija Palo

Koulutuspäällikkö

Raija.Palo(a)seamk.fi

+358 40 830 3956