Opinnäytetyöt Seinäjoen ammattikorkeakoulussa | SeAMK

Opinnäytetyöt

Lisätietoa opinnäytetöistä antavat alla yksiköittäin listatut henkilöt.

Yhteystiedot löytyvät klikkaamalla nimeä.

SeAMK Ruoka

Bio- ja elintarviketekniikka
Margit Närvä

Maaseutuelinkeinot
Teija Rönkä

Ravitsemisala
Kaija Nissinen
Paula Juurakko (lukuvuosi 2020-2021)

 

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Sosionomikoulutus
Tiina Hautamäki

Fysioterapeuttikoulutus
Tarja Svahn

Geronomikoulutus
Marita Lahti

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus
Mari Salminen-Tuomaala

 

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Liiketalous ja pk-yrittäjyys
Johanna Koivula

Kirjasto- ja tietopalveluala
Ari Haasio

Kulttuurituotanto
Esa Leikkari

 

SeAMK Tekniikka

Konetekniikka
Jukka Pajula

Rakennustekniikka
Marita Viljanmaa

Tietotekniikka ja automaatiotekniikka
Niko Ristimäki

Rakentaminen YAMK, Teknologiaosaamisen johtaminen YAMK ja Automaatiotekniikka YAMK
Petteri Mäkelä