Opinnäytetyöt Seinäjoen ammattikorkeakoulussa | SeAMK

Opinnäytetyöt

Lisätietoa opinnäytetöistä

Yhteystiedot löytyvät klikkaamalla nimeä.

SeAMK Ruoka

Bio- ja elintarviketekniikka
Jarmo Alarinta

Maaseutuelinkeinot
Juhani Suojaranta

Ravitsemisala
Kaija Nissinen

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Sosionomikoulutus
Minna Zechner

Fysioterapeuttikoulutus
Tarja Svahn

Geronomikoulutus
Anna-Kaarina Koivula

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus
Mari Salminen-Tuomaala

 

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Liiketalous ja pk-yrittäjyys
Johanna Koivula

Kirjasto- ja tietopalveluala
Ari Haasio

Kulttuurituotanto
Esa Leikkari

SeAMK Tekniikka

Konetekniikka
Jukka Pajula

Rakennustekniikka
Marita Viljanmaa

Tietotekniikka ja automaatiotekniikka
Niko Ristimäki

Rakentaminen YAMK, Teknologiaosaamisen johtaminen YAMK ja Automaatiotekniikka YAMK
Petteri Mäkelä