Creathon | SeAMK

Creathon

Creathon on hanke, joka yhdistää kulttuurialan ja uudet teknologiat. Hankkeessa tuetaan luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa ja etsitään keinoja vahvistaa ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa. Hankkeessa toteutetaan idea- ja innovaatiotapahtumia, Creathoneja, joihin voivat osallistua luovan alan ja ICT-alan osaajat. SeAMKin lisäksi hanketta on toteuttamassa Metropolia, Humak ja Arcada ammattikorkeakoulut.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa seuraava Creathon järjestetään 23.5.2019. Kyseinen Creathon on avoin ideakilpailu, jossa pyritään löytämään uusia keinoja taiteen kokemiseen uusia teknologioita hyödyntäen. Creathonissa annetaan toimeksianto, johon osallistujat keksivät päivän aikana innovatiivisen ratkaisun.

Creathon 23.5.2019 Rytmikorjaamolla

Tervetuloa ideoimaan millaista kiinnostavaa sisältöä IT-teknologioilla voidaan luoda taiteen kokemiseen! Ideoinnin kohteena voi olla ensi vuonna Seinäjoelle avautuva kulttuurikeskus Kalevan Navetta, paikallinen Aalto-keskus, kaupungin puistoveistokset tai UPEA muraali.

Parhaan idean keksinyt joukkue palkitaan 2000 €:n palkintorahalla.

Aikataulu:

8:00 – 8:30     Ilmoittautuminen +kahvit
8:30 – 9:15      Tilaisuuden avaus, Elisa Oyj:n tervehdys ja toimeksianto
9:15 – 11:30     Ideointia
11:30 – 12:30   Lounas
12:30 – 16:30  Ideointia +kahvit
16:30 – 18:00  Idean esittely tuomaristolle
18:00 – 20:00 Cocktailtilaisuus ja parhaan idean julkistus

Tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii Elisa Oyj.

Ilmoittautuminen viimeistään 12.5.: https://urly.fi/1aDP

Tutustu tapahtuman kohteisiin jo etukäteen:

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta
1890- luvulla rakennettuun kivinavettaan saneerataan parhaillaan uutta taide- ja kulttuurikeskusta. Vuoden 2020 alkupuolella avautuvaan taloon muuttaa Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut, Taito Etelä-Pohjanmaa, Rustoorpuori  -myymälä, muotoilu- ja käsityökoulu Näppi, Seinäjoen kansalaisopiston puu- ja metallityön verstaat, Taideyliopiston Sibelius Akatemian Seinäjoen toimipiste ja Onnen Juurella Oy :n ravintola. Kulttuuripalveluiden mukana Kalevan Navettaan rakentuu tilat myös Seinäjoen Taidehallille. Taidehallin näyttelytoiminta sisältää mm. kuvataidetta, maalauksia, valokuvia, installaatioita sekä osallistavaa taidetta. Näyttelytoiminnan ympärillä järjestetään paljon yleisötyötä ja oheisohjelmaa. Lisäksi talon yleisiin tiloihin on suunnitteilla taideteos. Teoksista tullaan tarjoamaan malliesimerkit.

Kaupungin UPEA muraalit
Seinäjoelle tehtiin kaksi huippuluokan muraalikokonaisuutta syksyllä 2018. Italialaiset Gummy Guen kaksoset maalasivat osoitteeseen Luomanranta 7 silmiä hivelevän muraalin ja turkulaistaiteilija Silja Selonen maalasi herkkiä ja upeita lintuja seinäjokelaisiin taloihin ilahduttamaan ohikulkijoita. Lisätietoja teoksista http://www.upeart.com/upea/upea18gummygue/
http://www.upeart.com/upea/upea18siljaselonen/

Keskustori ja Horsma
Kuopiolaisen teollisen muotoilijan ja kuvataiteilijan Risto Pentikäisen Horsma voitti Seinäjoen uuden keskustorin taidekilpailun vuonna 2017. Magnesiumilla vahvistetusta alumiinista tehty  4,7-metrinen veistos pystytettiin Seinäjoen uudelle torille huhtikuussa 2019. Teoksen aiheena on maitohorsman kukka, joka on myös Etelä-Pohjanmaan maakuntakukka. Sisällöltään teos viittaa luonnon uudistumiseen, kukoistukseen ja kasvuun. Lisätietoja https://www.seinajoki.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2017/10/NnyVVAaYv.html.stx

Seinäjoen puistoveistokset
Seinäjoella on lukuisia näkemisen arvoisia patsaita ja monet niistä ovat aivan keskustan alueella. Kaupunki on suunnitellut tukimateriaalin omatoimiseen patsaskierrokseen. Lisätietoa patsaista ja kierroksesta https://visitseinajoki.fi/nae-ja-koe-patsaat/

Aaltokeskus
Alvar Aalto on legendaarinen suomalainen arkkitehti. Aallon kädenjälki näkyy vahvana Seinäjoella ja kiinnostaa arkkitehtuurin ystäviä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Lisätietoja Seinäjoen Aalto kohteista  https://visitseinajoki.fi/alvar-aalto/

ICT-teknologiat Creathonissa

Creathonin toimeksiannon ratkaisussa tulee olla läsnä tieto- ja viestintäteknologia, jolla tarkoitetaan kaikkia elektronisia medioita, joita voidaan käyttää apuna tietojenkäsittelyssä. Ratkaisua toimeksiantoon voi hakea esimerkiksi XR-teknologioilla: virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus tai yhdistetty todellisuus. Näiden lisäksi on useita muita teknologioita, jotka voivat olla hyödynnettävissä. Alla kuvataan XR-teknologiat.

Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR)

Virtuaalitodellisuudessa kaikki aistihavainnot toteutetaan keinotekoisesti. Virtuaalitodellisuus vie käyttäjän kokonaan erilliseen, virtuaaliseen maailmaan. Yleisimmin virtuaalitodellisuus toteutetaan käyttäjälle VR-laseilla, joita on olemassa useita erilaisia. Nykyiset teknologiat keskittyvät pääasiassa näkö- ja kuulohavaintojen tuottamiseen.
Virtuaalitodellisuuden rajoitteet keskittyvät käyttäjän liikkumiseen virtuaalimaailmassa. On huomattavaa, että virtuaalilasit sulkevat ulkoisen ympäristön kokonaan pois käytöstä, jolloin myös toisten ihmisten hahmottaminen on vaikeaa.

Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään esimerkiksi simulaatioihin, 360-videostriimaukseen, peleihin ja kouluttamiseen.

Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR)

Lisätyssä todellisuudessa käyttäjä kokee reaalimaailman ja äänet kuten ne ovatkin, mutta kuvaan voidaan lisätä virtuaalisia elementtejä. Lisättyä todellisuutta toteutetaan käyttäjälle yleisimmin AR-laseilla tai mobiililaitteella.

Lisätyssä todellisuudessa ympäristö on vain osaksi virtuaalinen, joka mahdollistaa sen, että käyttäjä voi olla luonnollisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa jotka ovat samassa fyysisessä tilassa.

Lisättyä todellisuutta hyödynnetään esimerkiksi peleihin, tuote-esittelyyn ja suunnitteluun. Hyvänä esimerkkinä lisätystä todellisuudesta ovat Pokémon Go -peli sekä sisustussuunnittelusovellukset mobiililaitteille.

Yhdistetty todellisuus (MR, Mixed Reality)

Yhdistetyssä todellisuudessa todellinen maailma ja virtuaalimaailma sekoittuvat. Reaalimaailmaa täydennetään lisätyn todellisuuden virtuaalielementeillä sekä virtuaalitodellisuuden näkö- ja kuulotehosteilla käyttäjän kuitenkaan olematta kokonaan virtuaalimaailmassa. Yhdistetty todellisuus toteutetaan MR-laseilla.

Yhdistettyä todellisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutuksessa interaktiivisena simulaatio-oppimisympäristönä, interaktiivisena etätyöskentelynä ja lääketieteessä esimerkiksi kirurgiassa. Sitä käytetään myös esimerkiksi sovelluksissa, peleissä ja viihdemaailmassa.

Yhdistetyn ja lisätyn todellisuuden ero on siinä, että yhdistetyssä todellisuudessa virtuaalisisältö reagoi ympäröivään maailmaan, eli fyysiset ja digitaaliset asiat ovat olemassa yhtä aikaa ja pystyvät kommunikoimaan keskenään. Lisätyssä todellisuudessa virtuaalielementit eivät reagoi ympäröivään maailmaan.

Lisätiedot

Satu Lautamäki

Yliopettaja

sähköposti

Satu.Lautamaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408680858