InnoCAPE | SeAMK

InnoCAPE

Esittely

InnoCAPE projektissa kehitetään Itämeren alueen digitaalisten osaamiskeskittymien (Digital Innovation Hub) yhteistyötä, yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja, sekä tuetaan näiden erikoistumista.

SeAMK:in erityistehtävä projektissa on rakentaa kompetenssikartta alueen digitalisaatio-osaamisesta, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat paremmin.

Projektin aikana rakentuvan ekosysteemin avulla pk-yritykset löytävät tulevaisuudessa helpommin apua haasteisiinsa niin alueellisesti, kansallisesti kuin koko Itämeren alueella.

Hanke tukee myös SeAMKin IoT-Compass Hubin ekosysteemin kehittämistä ja DEVISE-projektin toteutusta.

Työpaketit

  1. DIHien toimijoiden ja julkisten tahojen henkilöstön kompetenssin lisääminen
  2. Yhteisten työkalujen kehittäminen
  3. DIHien aseman vahvistaminen
  4. DIHien yhteistoimintamallin pilotointi

Lisätietoja

Annika Koskela

Projektipäällikkö

Annika.Koskela1(a)seamk.fi

+358408300327

Mika Valkama

Asiantuntija, TKI

Mika.Valkama(a)seamk.fi

+358408300335