InnoCAPE | SeAMK

InnoCAPE

InnoCAPE an Interreg Baltic Sea Region project funded by Europen Regional Development Fund

Esittely

InnoCAPE projektissa kehitetään Itämeren alueen digitaalisten osaamiskeskittymien (Digital Innovation Hub) yhteistyötä, yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja, sekä tuetaan näiden erikoistumista.

SeAMK:in erityistehtävä projektissa on rakentaa kompetenssikartta alueen digitalisaatio-osaamisesta, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat paremmin.

Projektin aikana rakentuvan ekosysteemin avulla pk-yritykset löytävät tulevaisuudessa helpommin apua haasteisiinsa niin alueellisesti, kansallisesti kuin koko Itämeren alueella.

Hanke tukee myös SeAMKin IoT-Compass Hubin ekosysteemin kehittämistä ja DEVISE-projektin toteutusta.

Työpaketit

  1. DIHien toimijoiden ja julkisten tahojen henkilöstön kompetenssin lisääminen
  2. Yhteisten työkalujen kehittäminen
  3. DIHien aseman vahvistaminen
  4. DIHien yhteistoimintamallin pilotointi

Artikkelit

Lisätietoja

Annika Koskela

Projektipäällikkö

sähköposti

Annika.Koskela1(a)seamk.fi

puhelin

+358408300327

Mika Valkama

Asiantuntija, TKI

sähköposti

Mika.Valkama(a)seamk.fi

puhelin

+358408300335