Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanke | SeAMK

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanke

Hankkeessa uudistetaan ammattikorkeakouluopetusta niin, että kiertotalousajattelu tulisi osaksi jokaista opintoalaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla kiertotalous tuodaan osaksi opintoja sekä ammattikorkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeen kehitetään uusia opetus- ja ohjausmalleja sekä oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntämällä mukana olevien 19 ammattikorkeakoulun vahvuuksia. Konsortiota johtaa Lapin ammattikorkeakoulu. Hanketta toteutetaan vuosina 2018-2020 ja sitä rahoittaa OKM. Uudenlaisen yhteistyön kokemukset ja hyvät käytänteet saatetaan pysyväksi osaksi AMK-kenttää, ja samalla vakiinnutetaan kiertotalousnäkökulmat osaksi opintosuunnitelmia.

Tavoitteina on

  • parantaa koulutuksen, ohjauksen, opetuksen ja oppimisen laatua
  • lisätä kiertotalouden opetustarjontaa
  • lisätä oppilaitosten henkilökunnan kiertotalousosaamista
  • kehittää ja uudistaa opetusmenetelmiä
  • kehittää ja pilotoida oppimisympäristöjä yhteistyössä yritysten kanssa
  • lisätä ammattikorkeakoulujen kansainvälistä houkuttavuutta ja osaamisen vientiä kehittämällä erikielisiä kiertotalouden opintoja
  • määrittää ja sopia yhteisiä toimintakonsepteja sekä eri ammattikorkeakoulujen että yritysten ja ammattikorkeakoulujen välille
  • lisätä ja vakiinnuttaa yritysyhteistyötä, ammattikorkeakoulujen välistä avoimuutta ja yhteistyötä ja ammattikorkeakoulujen vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa
  • vahvistaa opiskelijan roolia opetuksessa ja osaamisen kehittämisessä
  • edistää kiertotalouden osaamista eri alueilla viestinnän ja opetuksen kehittämisen kautta.

Hanke toteutetaan viiden työpaketin kautta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoimassa työpaketissa selvitetään kiertotalouden opetus- ja ohjausmalleja sekä kehitetään ja pilotoidaan niiden yhteiskäyttöä.

Tavoitteena on saada olemassa olevat oppimisympäristöt laajasti oppilaitosten ja yritysten hyötykäyttöön. Lisäksi SeAMK on tiiviisti mukana työpaketissa, jossa kehitetään olemassa olevia ja luodaan uusia kiertotalouden opetuskokonaisuuksia esimerkiksi ruokaketjun opintoihin.

Kari Laasasenaho

Asiantuntija, TKI

erikoisala: Bioenergia, ympäristötekniikka, paikkatieto, biokaasun tuotanto, bio- ja kiertotalous

sähköposti

Kari.Laasasenaho(a)seamk.fi

puhelin

+358406807631