Maito-Kurikka

Hankkeen rahoittajina ovat Leader Suupohja, Leader Liiveri ja Kurikan kaupunki. Hanketta hallinnoi ja koulutuksen järjestää SeAMK Ruoka ja maakuntakorkeakoulu.

Maito-Kurikan rahoittajatahot ovat Leader Suupohja, Leader Liiveri ja Kurikan kaupunki.

Maito-Kurikka on tuottajien ja yhteistyökumppaneiden hyväksi

Maito-Kurikka on kaksivuotinen talous- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen tähtäävä koulutus kurikkalaisille maidontuottajille sekä heidän yhteistyökumppaneilleen. Mukaan voi tulla maidontuottajien lisäksi myös urakoitsijat, jotka tekevät yhteistyötä maitotilallisten kanssa.

Koulutus keskittyy maitotilojen talous- ja liiketoimintajohtamiseen. Kehittämisen näkökulmana on nykyaikaisen maatilan johtamisen avainsanat: tehokkuus – tuottavuus – yhteistyö – verkostoituminen – resurssit

Koulutus sisältää työpajoja, pienryhmätoimintaa sekä useita tutustumismatkoja hyviä käytänteitä omaaville tiloille.

Tutustu Maito-Kurikan toimintaan! Mukaan pääset matkan varrella milloin vain.

Yhteystiedot ja kaikki ilmoittautumiset

Tarja Sandvik

Korkeakouluasiamies

Tarja.Sandvik(a)seamk.fi

+358406807180

Maito-Kurikan koulutuksesta vastaava opettaja

Jyrki Rajakorpi

Projektipäällikkö

Jyrki.Rajakorpi(a)seamk.fi

+358406807223

Asiantuntijana toimii

Matti Ryhänen

Yliopettaja

Matti.Ryhanen(a)seamk.fi

+358406807154

Mukana asiantuntijana on myös professori Timo Sipiläinen Helsingin yliopistosta.